• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Lokalizacja wycieków Łódź

  Lokalizacja wycieków Łódź 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji
  Lokalizacja nieszczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  Najnowocześniejsze technologie  doświadczony personel  pozwalają nam zaproponować Państwu rozwiązanie problemu lokalizacji miejsc przecieku.

  Korzystamy również z lokalizatorów pozwalających na dokładne określenie punktu uszkodzenia rur kanalizacyjnych jak i wodociągowych.

  Nasze wyposażenie posiada niezbędne atesty i certyfikaty.

  Oferujemy badania prowadzące do lokalizacji miejsc przecieków w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, dachów, tarasów, itd. Wykrycie wycieku i jego lokalizacja to ciężka praca i wymaga cierpliwości, doświadczenia i specjalistycznego sprzętu.

  Nasze metody lokalizacji wycieków

  Próba szczelności instalacji

  Próba szczelności instalacji polega na odłączeniu armatury zabezpieczającej bądź takiej która może ulec uszkodzeniu. Badanie dzieli się na dwa etapy: początkowe i główne (które wykonujemy zaraz po pozytywnie zakończonym badaniu początkowym).

  Badanie początkowe polega na podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej a następnie trzy razy co 10 minut do tej samej wartości. Następnie obserwuje się instalację przez pół godziny. Próba zakończona jest pozytywnie, jeśli wystąpi brak przecieków i roszenia a spadek ciśnienia nie przekroczy 0,2 bara.

  W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na wynik końcowy (zmiana ciśnienia).

  Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy protokół badania z określeniem wartości ciśnienia próbnego i wynikiem badania.

   

  Badanie termowizyjne – termowizja

  Badanie wykonujemy kamerami firmy Fluke i Testo. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc z niezrównaną dokładnością. Badania termowizyjne pozwalają nam udokumentować i zobaczyć uszkodzenia, naprawy czy prace izolacyjne na obiekcie. Służą także do lokalizowania przebiegu instalacji wodnych które są zabudowane, czy też miejsc o zwiększonej wilgotności, które mogą być przyczyną powstawania grzybów i pleśni. Badanie termowizyjne może nam pomóc w ocenie poprawności wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji kominowej czy nawet stanu technicznego całej nieruchomości np. przed jej kupnem.

  Zalety badań termowizyjnych:

  • Wynik badania otrzymujemy natychmiast
  • Badanie jest bezinwazyjne – nie niszczymy badanych obszarów, nie musimy naruszać ich struktury
  • wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń niż będą one zauważalne przez użytkownika (wilgoć, zagrzybienie)
  • szczegółowe pokazanie stanu technicznego instalacji, budynku
  Akustyczna lokalizacja wycieków wody

  Metoda akustyczna –  geofon  

  Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów np. tradycyjne sieci ciepłownicze, pod warunkiem że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizauje miejsce uszkodzonej rury.

  Technologia analizy rozpoznaje szum otoczenia i pozwala tym samym na odróżnienie go od szumu spowodowanego wycieku. Metoda ta polega na nasłuchiwaniu dzwieków wycieku z instalacji przy pomocy urządzenia nasłuchowego. Zestaw nasłuchowy składa się  z bardzo czułego mikrofonu, słuchawek oraz jednostki centralnej, w której następuje cyfrowa analiza częstotliwości sygnału .
  Badanie wykonujemy Geofonem takich firm jak Hydrolux, Trotec oraz Megger

  Metoda akustyczna – korelacja  wycieku

  Zestaw  przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów.
  Woda wypływająca pod ciśnieniem przez nieszczelność wytwarza falę dźwiękową („szum wycieku”), która przemieszcza się w obu kierunkach po rurociągu. Szum ten jest rejestrowany  przez dwa czujniki (mikrofony piezoelektryczne albo hydrofony) zamontowane na sieci w dwóch różnych punktach pomiarowych, wzmacniany i przesyłany drogą radiową przez nadajniki do korelatora . W korelatorze następuje porównanie sygnałów odebranych z obu nadajników i identyfikacja cech wspólnych tych sygnałów (korelacja) oraz obliczenie dokładnej odległości miejsca wycieku od obu czujników na podstawie opóźnienie czasowego odbioru sygnałów
  wykazujących wspólne cechy, odległości między czujnikami i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym rurociągu.

  Metoda akustyczna – loggery

  Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.
  Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie korelacji wielokrotnej szumów rejestrowanych jednocześnie w różnych punktach pomiarowych na sieci wodociągowej, Ponadto proces korelacji można przeprowadzić w dowolnym czasie na podstawie zarejestrowanych szumów, stąd sama rejestracja szumów może mieć miejsce w nocy, gdy pobory wody i poziom hałasów
  zewnętrznych są najniższe, a korelacja w dogodnym czasie podczas normalnego dnia pracy.

  Badanie gazem znacznikowym – lokalizacja przecieków

  Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu, poprzez hydrant lub zawór na przyłączu, gazu obojętnego pod ciśnienie: azotu (95%) z domieszką wodoru (5%). Jest to mieszana gazów całkowicie nietoksyczna, niepalnej, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu i dzięki swoim właściwościom lotnym i małej gęstości przenika w kierunku pionowym poprzez grunt i powierzchnie utwardzone asfaltem, betonem, czy materiałami ceramicznymi, gdzie jest wykrywany próbnikiem wodoru. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

  Lokalizator okablowania i rurociągów

  System lokalizacji uzbrojenia podziemnego Easyloc Rx/Tx służy do określania położenia, kierunku przebiegu i głębokości ułożenia rurociągów podziemnych – okablowania i rurociągów. Zestaw lokalizacyjny stosowany jest do wykrywania obecności nieznanych instalacji podziemych oraz śledzenia trasy przebiegu konkretnych instalacji.

  Kamery inspekcyjne

  Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

  Miernik wilgotności materiałów budowlanych

  Szybki pomiar wilgotności materiałów bez uszkodzeń. Szybkie zlokalizowanie wilgotności za pomocą trybu wskaźnika. Na podstawie neutralnej skali można ustalić wzrastającą lub malejącą wilgotność. Mierniki wilgotności stosujemy także do stwierdzenia, czy np. warstwa jastrychu czy posadzki gotowa jest do dalszych prac wykończeniowych np. układania podłogi drewnianej.

  Dysponujemy sprzętem do lokalizacji wycieków światowych producentów takich jak:

  • Seba KMT
  • Rothenberger
  • Fluke
  • Trotec
  • Megger
  • Sewerin
  • Testo
  Metoda dymowa lokalizacji przecieków

  Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów kanalizacji w budynkach.
  W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu , umożliwia ona penetrację dymu pod  hydroizolacją  co z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
  drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.
  Wykorzystywany dym w urządzeniu zadymiarki jest całkowicie neutralny i bezpieczny dla ludzi, nie wpływa negatywnie na czujki dymowe i nie wymaga w ingerencję  systemów p-poż przed badaniem.

  Metoda sondy wgłębnej 

  Akustyczna lokalizacja nieszczelności w znajdujących się pod ciśnieniem przewodach hydraulicznych, także po stronie instalacji domowych czy sieciach wodociągowych. Badanie polega na wprowadzeniu w przewody rur wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu który zbiera dzwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Niewrażliwy na hałas otoczenia, precyzyjny mikrofon zastosowany w urządzeniu pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej. Sygnał mikrofonu jest przekazywany bezprzewodowo.