• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Próba Szczelności.

  Próba Szczelności. 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Próba szczelności instalacji

  Ogólne wytyczne prób szczelności instalacji.

  Badanie szczelności instalacji przeprowadzamy zawsze przed zakryciem bruzd i co ważne przed pomalowaniem przewodów instalacyjnych. Główne próby ciśnieniowe przeprowadzamy wodą, dopuszcza się wykonywanie prób częściowych instalacji sprężonym powietrzem. Pamiętajmy aby podczas badania szczelności nie przekraczać ciśnienia większego niż podaje producent. Może to prowadzić do osłabienia materiału.

  Przygotowanie instalacji do próby szczelności.

  Zawsze przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja, płuczemy ją wodą. Pamiętajmy aby wszelkie prace przebiegały w temperaturach dodatnich. Armatura zabezpieczająca  na przewodach w postaci zaworów bezpieczeństwa, naczyń przeponowych musi być zdemontowana do próby. Podczas napełnienia instalacji wodą sprawdzamy wszystkie połączenia przewodów  czy aby nie zapomnieliśmy o jakimś otwartym punkcie. Brak zaślepienia spowoduje zalanie obiektu.

  Przebieg badania szczelności .Do instalacji w najniższym punkcie podłączamy  urządzenie które będzie nam dopuszczać wodę, może to być pompka ręczna bądź elektryczne urządzenie napełniające. Zestaw taki zawiera w sobie: zbiornik wody, manometr, zawory odcinające, zawór zwrotny i zawór spustowy. Manometr wzorcowy powinien mieć średnicę 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. W czasie próby podnosimy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia przyjmujemy w wysokości 1,5 x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar dla wody zimnej i ciepłej. Podczas badania temperatura otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby oraz fragment badanej instalacji i wynik.