Jak zlokalizować wyciek wody w domu

Jak zlokalizować wyciek wody w domu? Najlepiej polegać na sprawdzonych metodach, wiedzy oraz doświadczeniu. 

jak zlokalizować wyciek wody w domu - Świat Instalacji

Lokalizacja wycieku wody w domu

Lokalizacja wycieku wody w domu wykonywana samodzielnie może się przedłużać, a przy tym może nie być skuteczna. Z tych powodów zawsze warto polegać na sprawdzonej ekipie profesjonalistów, którzy wyposażeni w zaawansowany sprzęt, wiedze techniczną oraz doświadczenie, zlokalizują miejsce wycieku szybko i sprawnie. Dzięki temu zabiegowi na pewno oszczędzić można czas i nerwy. Nasza firma Świat Instalacji oferuje kompleksowe podejście do lokalizacji wycieków wody w domach w Łodzi i województwie łódzkim. 

jak zlokalizowac wyciek wody w domu świat instalacji-4
Jak zlokalizowac wyciek wody w domu - Świat Instalacji

Jak zlokalizować wyciek wody w domu?

W jaki sposób zlokalizować wyciek wody? Najlepiej przy wykorzystaniu sprawdzonych metod i z wykorzystaniem doświadczenia oraz fachowej wiedzy z zakresu sieci i instalacji wodnych.

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest próba ciśnieniowa instalacji wewnątrz budynku. Dzięki wykorzystaniu tej metody można łatwo określić, czy wyciek w ogóle występuje. Jeśli w wyniku przeprowadzonych pomiarów potwierdzi się, że nastąpił wyciek z instalacji, kolejnym krokiem może być wykorzystanie kamery termowizyjnej. Pozwoli ona namierzyć miejsce wycieku oraz od razu ocenić stan okolic, czy woda mocno przesiąkła już do murów, czy innych przegród w budynku. 

Można także wykorzystać geofon lub inny specjalistyczny sprzęt, którego działanie opiera się na analizie szumów, jakie powstają w wyniku powstania nieszczelności na instalacji. 

Fachowcy z firmy Świat Instalacji zajmą się kompleksowo wykrywaniem miejsca przecieku wody w domach i nie tylko. Zapraszamy do kontaktu – czas działa na niekorzyść, gdyż woda może uszkodzić konstrukcję budynku.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Lokalizacja wycieku wody w domu

Lokalizacja wycieku wody w domu - Łódź, łódzkie

Kompleksowe podejście, sprawna praca i 100 % skuteczność – to cechy wyróżniające nasza firmę Świat Instalacji. Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na pytania i umówimy się na wstępne oględziny.