• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  OFERTA

  Lokalizacja wycieków instalacji wodnych

  – lokalizacja wycieków centralnego ogrzewania
  – lokalizacja wycieku wody ciepłej i zimnej
  – lokalizacja wycieku kanalizacji
  – lokalizacja wycieku przyłącza wodociągowego
  – korelacja szumów sieci wodociągowej
  – próby szczelności
  – usuwanie wycieków instalacji
  – badanie termowizyjne
  – termowizja budynków
  – termografia budynku

  OFERTA

  Lokalizacja nieszczelności dachu

  – lokalizacja przecieków dachów płaskich
  – lokalizacja przecieków tarasów, balkonów
  – lokalizacja przecieków garaży podziemnych
  – próby szczelności dachów płaskich
  – badania szczelności hydroizolacji
  – badania wilgotności materiałów budowlanych
  – przeglądy okresowe dachów płaskich

  OSUSZANIE ŁÓDŹ
  OFERTA

  Osuszanie budynków po zalaniu

  – osuszanie warstw izolacji
  – osuszanie z wilgoci technologicznej
  – osuszanie budynków
  – suszenie posadzki
  – osuszanie po zalaniu
  – pomiary zawilgocenia
  – osuszanie dachów
  – osuszanie dokumentów
  – elektroosmoza
  – osuszanie podposadzkowe
  – osuszanie tynków
  – protokoły dla firm ubezpieczeniowych
  – suszenie posadzki

  Dezynfekcja -SWIAT INSTALACJI
  OFERTA

  Dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu

  – ozonowanie pomieszczeń
  – dezynfekcji pomieszczeń
  – usuwanie przykrego zapachu
  – usuwanie roztoczy z otoczenia
  – zwalczanie insektów
  – odgrzybianie mieszkań
  – ozonowane mieszkań
  – ozonowanie domów
  – ozonowanie sklepów
  – ozonowanie przedszkoli
  – odgrzybianie po zalaniu domu
  – odgrzybianie mieszkań po zalaniu

  Kamerowanie kanalizacji -Świat Instalacji
  OFERTA

  Lokalizacja wycieków kanalizacji

  – Inspekcja TV kanalizacji
  – Lokalizacja zatorów
  – Pomiary spadków
  – Odbiory powykonawcze instalacji kanalizacji
  – Kompleksowy monitoring sieci kanalizacyjnej
  – Ocena stanu faktycznego kanałów kanalizacyjnych
  – Kamerowanie rurociągów wodociągowych
  – Monitoring kanałów wentylacyjnych

  OFERTA

  Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych

  – Przepychanie kanalizacji,
  – Udrażnianie kanalizacji,
  – Udrażnianie rur,
  – Mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej (sprężynami elektrycznymi).
  – Wycinanie korzeni w przewodach kanalizacji.
  – Wykrywanie studzienek.
  – Inwentaryzacja instalacji kanalizacyjnych.

  Lokalizacja nieszczelności kanalizacji
  OFERTA

  Próby szczelności kanalizacji

  – Lokalizacja miejsc nieszczelności
  – Wykrywanie nieprawidłowych połączeń
  – Lokalizacja miejsc drenaży
  – Sprawdzanie drożności
  – Namierzanie przyłączy
  – Wykrywanie przyłączy
  – Sprawdzanie szczelności tarasów i balkonów
  – Sprawdzanie poprawności wykonania izolacji budynków

  OFERTA

  Lokalizacja uszkodzeń kabli - Lokalizacja rur niemetalowych

  Lokalizacja rur niemetalowych – Lokalizacja uszkodzeń kabli metodą „wysokonapięciową” – Lokalizatorów uzbrojenia podziemnego – Poszukiwanie prądów błądzących – Wykrywanie zakopanych przewodów i rur na podstawie indukowanych w nich sygnałów radiowych

  Metody Lokalizacji wycieków instalacji sanitarnych i grzewczych oraz dachów płaskich.

  Przeciek24.com

  Lokalizacja wycieków wodnych

  zajmujemy się profesjonalnym wykrywaniem nieszczelności instalacji wodnych i grzewczych

  Nasza firma oferuje badania prowadzące do lokalizacji miejsc przecieków w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, dachów, tarasów, przyłączy wodociągowych.
  Naszą szansą na wysoką skuteczność lokalizacji jest równoczesne zastosowanie sprawdzonych metod, wykorzystujących różne skutki fizyczne i objawy przecieku instalacji:
  – Próba szczelności instalacji – nabicie instalacji do zadanej wartości ciśnienia.
  – Metoda termiczna: kamera termowizyjna – zmiana temperatury w miejscu wycieku.
  – Metody akustyczne: specjalistyczne urządzenie nasłuchowe, geofony, logery, korelacji szumów, sondy nasłuchowe – „słyszy” powstający w miejscu przecieku szum wody.
  – Miernik wilgotności materiałów budowlanych – potwierdza wzrost wilgotności w miejscu przecieku.
  – Wodoszczelna Mikro Kamera – wprowadzona do ciasnych miejsc lub rurociągów, pomaga zobaczyć i ustalić miejsca przecieków, niedrożności rury, przewodu kominowego.
  – Wodoszczelna kamera inspekcyjna do średnicy 300mm – pozwala na zlokalizowanie zatoru bądź uszkodzenia w instalacji kanalizacyjnej , kominowej wentylacyjnej czy też deszczowej.
  – Metoda gazu znacznikowego – polega na wprowadzeniu do danej instalacji gazu znacznikowego który w szybkim czasie przenika przez warstwy budowlane i zostaje zlokalizowany przez aparaturę pomiarową .
  – Lokalizator kabli , rurociągów metalowych i niemetalowych wraz z genetarorem fal.
  – Systemy lokalizacji uzbrojenia podziemnego SebaKMT umożliwiają szybkie, skuteczne i precyzyjne wykrycie obiektów podziemnych i ustalenie trasy ciągów metalowych – kabli i rur.

  Próba szczelności instalacji polega na odłączeniu armatury zabezpieczającej bądź takiej która może ulec uszkodzeniu. Badanie dzieli się na dwa etapy: początkowe i główne (które wykonujemy zaraz po pozytywnie zakończonym badaniu początkowym). Badanie początkowe polega na podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej a następnie trzy razy co 10 minut do tej samej wartości. Następnie obserwuje się instalację przez pół godziny. Próba szczelności zakończona jest pozytywnie, jeśli wystąpi brak przecieków i roszeniainstalacji, a spadek ciśnienia nie przekroczy 0,2 bara. W czasie próby szczelności  należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na wynik końcowy (zmiana ciśnienia). Po przeprowadzonym badaniu szczelności,sporządzamy protokół badania z określeniem wartości ciśnienia próbnego i wynikiem badania.

  Badanie wykonujemy kamerami firmy Fluke i Testo. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc z niezrównaną dokładnością. Badania termowizyjne pozwalają nam udokumentować i zobaczyć uszkodzenia, naprawy czy prace izolacyjne na obiekcie. Służą także do lokalizowania przebiegu instalacji wodnych które są zabudowane, czy też miejsc o zwiększonej wilgotności, które mogą być przyczyną powstawania grzybów i pleśni. Badanie termowizyjne może nam pomóc w ocenie poprawności wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji kominowej czy nawet stanu technicznego całej nieruchomości np. przed jej kupnem.

  Zalety badań termowizyjnych:

  • Wynik badania otrzymujemy natychmiast
  • Badanie jest bezinwazyjne – nie niszczymy badanych obszarów, nie musimy naruszać ich struktury
  • wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń niż będą one zauważalne przez użytkownika (wilgoć, zagrzybienie)
  • szczegółowe pokazanie stanu technicznego instalacji, budynku

  Metoda akustyczna –  geofon  

  Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów np. tradycyjne sieci ciepłownicze, pod warunkiem że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury. Technologia analizy rozpoznaje szum otoczenia i pozwala tym samym na odróżnienie go od szumu spowodowanego wycieku. Metoda ta polega na nasłuchiwaniu dźwięków wycieku z instalacji przy pomocy urządzenia nasłuchowego. Zestaw nasłuchowy składa się  z bardzo czułego mikrofonu, słuchawek oraz jednostki centralnej, w której następuje cyfrowa analiza częstotliwości sygnału .
  Badanie wykonujemy Geofonem takich firm jak Hydrolux, Trotec oraz Megger.

  Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

  Akustyczna sonda rurowa LD6000 PTS

  Lokalizacja wycieków przyłączy wodociągowych, systemów ciepłowniczych -SWIAT INSTALACJI

  Akustyczna sonda rurowa umożliwia profesjonalną lokalizację wycieku po stronie instalacji leżącej na terenie budynku. Szerokie możliwości zastosowania. Niewrażliwe urządzenie na hałas otoczenia, precyzyjny mikrofon  pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

  Uranina

  Barwniki mogą być zastosowane do wykrywania nieszczelności w instalacjach domowych, nieszczelności płaskich dachów, do kontroli przyłączy ściekowych lub do znaczenia wody w celu wyznaczania trasy przepływu.

  Skorodowane rury, niesprawna instalacja hydrauliczna, problemy z instalacją wodną i centralnego ogrzewanie to typowe problemy z którymi możemy się spotkać gdy zaczyna się okres grzewczy. Bagatelizowanie problemu może skończyć się duża awarią, zalaniem, dewastacją domu i późniejszymi potężnymi kosztami kompleksowego remontu. Dlatego im szybciej wykryjesz potencjalny wyciek w swoim domu, tym więcej zaoszczędzisz. Aby poznać skalę problemu i sposoby jego rozwiązania musimy zidentyfikować źródło kłopotów. Na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się lokalizacją przecieków, ale tylko niektóre z nich stosują najnowocześniejsze metody lokalizacji przecieków.

  Nasza firma –  Świat Instalacji  zlokalizowana jest w Łodzi, od ponad 10 lat fachowo zajmujemy się wyszukiwaniem przecieków, osuszaniem budynków i pracami przy instalacjach hydraulicznych. Prowadzimy również serwis internetowy przeciek24.com opisujący proces wyszukiwania wycieków w instalacji.
  Jest wiele sposobów, by poprawnie zlokalizować przeciek – nasza skuteczność w wysokim stopniu zależy od klasy używanych narzędzi i sprzętu, a także fachowości zespołu realizującego usługę.

  Próby szczelności instalacji

  To powinna być pierwsza czynność jaką wykonuje załoga w celu wytypowania instalacji, którą podejrzewamy o rozszczelnienie. Montujemy manometr wzorcowy na instalacji i sprawdzamy jej wytrzymałość. Rzecz jasna, próbę wykonujemy po wcześniejszym odłączeniu armatury zabezpieczającej lub takiej, która może ulec uszkodzeniu.
  Próba zakończona jest pozytywnie, jeśli wystąpi brak przecieków i roszenia a spadek ciśnienia nie przekroczy zadanej wartości (która jest różna w zależności od rodzaju instalacji). W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może ona wpłynąć na wynik końcowy. Po przeprowadzonym badaniu sporządzamy protokół badania z określeniem wartości ciśnienia próbnego i wynikiem próby.

  Badanie termowizyjne – Termowizja
  Dzięki kamerze termowizyjnej natychmiast widzimy wady budowlane i miejsca uciekania ciepła z budynku. Badania termowizyjne służą potwierdzeniu lokalizacji przebiegu instalacji wodnych, które są zabudowane czy też miejsc o zwiększonej wilgotności mogących być przyczyną powstawania grzybów i pleśni.

  Akustyczna lokalizacja wycieków wody

  Do metody nasłuchowej służy geofon – świetnie sprawdza się w wykrywaniu wycieków powstałych w rurociągach. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

  Technologia analizy rozpoznaje szum otoczenia i pozwala tym samym na odróżnienie go od szumu spowodowanego wycieku. Metoda ta polega na nasłuchiwaniu dźwieków wycieku z instalacji przy pomocy urządzenia nasłuchowego. Zestaw nasłuchowy składa się  z bardzo czułego mikrofonu, słuchawek oraz jednostki centralnej, w której następuje cyfrowa analiza częstotliwości sygnału.

  Badanie gazem znacznikowym – lokalizacja przecieków

  To inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu, poprzez hydrant lub zawór na przyłączu, gazu obojętnego pod ciśnienie: azotu (95%) z domieszką wodoru (5%). Jest to mieszanina gazów nietoksyczna, niepalnej, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu i dzięki swoim właściwościom lotnym i małej gęstości przenika w kierunku pionowym poprzez grunt i powierzchnie utwardzone asfaltem, betonem, czy materiałami ceramicznymi, gdzie jest wykrywany próbnikiem wodoru. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

  Kamery inspekcyjne – lokalizacja przecieków

  Wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Możliwość połączenia kamery z transmiterem rozszerza możliwości urządzenia. Pozwala to na dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, czy miejsca przecieków. Kamery świetnie sprawdzają się w domach jednorodzinnych, ale i dużych obiektach przemysłowych. To szybka i całkiem ekonomiczna metoda rozprawienia się z wyciekiem.

  Badanie szczelności metodą dymową – lokalizacja przecieków

  Lokalizacja przecieku w dachach płaskich lub badanie wydostających się zapachów kanalizacji w budynku? Metoda dymowa sprawdzi się najlepiej. W przypadku dachu, umożliwia ona penetrację pod hydroizolacją – dzięki czemu pozwala zlokalizować nawet najdrobniejsze nieszczelności w poszyciu dachu.

  Badanie szczelności metodą barwnika- lokalizacja przecieków

  Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów kanalizacji w budynku.

  Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi dużych średnic – lokalizacja przecieku.

  To akustyczna lokalizacja nieszczelności w znajdujących się pod ciśnieniem przewodach hydraulicznych. Badanie polega na wprowadzeniu w przewody rur wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Niewrażliwy na hałas otoczenia, precyzyjny mikrofon zastosowany w urządzeniu pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej. Sygnał mikrofonu jest przekazywany bezprzewodowo, a zdecydowanym plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez konieczności opróżniania wody z sieci instalacji.

  Dzięki  naszej firmie  Świat Instalacji poznacie państwo spektrum rozwiązań stosowanych w profesjonalnej lokalizacji przecieków. Na naszej stronie internetowej przeciek24.com można odnaleźć filmy z realizacji, zbiór porad w użytkowaniu instalacji hydrauliczny, a także aktualności z „branży”. Dzięki naszemu artykułowi, a także bazie wiedzy ze strony www.przeciek24.com Wasze mieszkanie poradzi sobie z każdym przeciekiem. Bez wycieków!

  termowizja poszukiwanie nieszczelności

  termowizja poszukiwanie nieszczelności

  Poszukiwanie wycieku

  Wykrywanie wycieków

  Wykrywanie wycieków wodny na sieciach zewnętrzynych

  Wycieki wody to nieodłączna część mechanizmu eksploatacji sieci wodociągowej. Przyczyny występujących na sieci nieszczelności i awarii jest wiele. Do najważniejszych zaliczamy:

  • korozję rurociągów
  • wiek rurociągów
  • wahania ciśnienia w sieci wodociągowej
  • mechaniczne uszkodzenia
  • niską temperaturę otoczenia
  • warunki gruntowe
  • defekty materiałowe
  • nieodpowiednią kulturę wykonawstwa

  Na sumaryczną objętość bezpowrotnie traconej wody mają wpływ:

  -powierzchnia przez którą odbywa się wypływ

  -wysokość ciśnienia wody w sieci wodociągowej

  – czas trwania wycieku

  Wielką niewiadomą jest rzeczywisty czas trwania wycieku. Szybka lokalizacja, wykrycie wycieku i usunięcie występujących na sieci awarii i wycieków, pozwalają na skrócenie czasu ich trwania i bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie ilości traconej wody. Za wykrywanie wycieków na sieci wodociągowej odpowiadają takie zespoły diagnostyczne jak nasza firma, wyposażone w specjalistyczne urządzenia. W chwili obecnej powszechnie stosowanymi urządzeniami do diagnostyki sieci wodociągowej są urządzenia akustyczne (loggery szumu, korelator, geofon). Urządzenia akustyczne wykorzystują zjawisko generowania szumu przez wodę wypływającą w wyniku istnienia nieszczelności. Fala dźwiękowa propaguje wzdłuż rurociągu, armatury, otacza- jącego gruntu oraz wraz z wodą, którą wypełniony jest rurociąg. Prędkość dźwięku w rurociągach zależy od materiału, z którego są zbudowane, oraz od relacji pomiędzy średnicą a grubością ścianki przewodu. Efektywność metod akustycznych w dużej mierze zależy od wartości prędkości dźwięku w rurociągach. Problemy stwarzają materiały z tworzyw sztucznych, które redukują prędkość propagacji fali dźwiękowej do 300–600 m/s (rurociągi metaliczne – 1200 m/s), uniemożliwiając bardzo często wykonanie jakichkolwiek pomiarów. Podobna sytuacja dotyczy dużych średnic rurociągów, wstawek z innych materiałów oraz kompensatorów, które powodują zmianę wartości prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej (od teoretycznej zadanej w urządzeniu dla danego materiału) i rozbieżności w pomiarach.Podobne utrudnienia występują przy dużych średnicach rurorociągów magistralnych i przesyłowych, w których  pogorszona propagacja fali wymusza skrócenie odcinków pomiarowych w celu wykonania pomiarów, co bardzo często uniemożliwione jest brakiem wymaganej w odpowiednich odległościach armatury .

  ŹRÓDŁO LITERATURA

  Oferujemy nowoczesne systemy lokalizacji nieszczelności pokryć dachowych poparte zaawansowanymi technikami  pomiarowymi.

  Metoda potencjału pola jest to elektryczny system pomiaru nieszczelności pokryć dachowych. Metoda ta  służy do diagnostyki  dachów płaskich, z wyjątkiem dachów na membranie EPDM. Jest ona w szczególności stosowana w przypadku dachów zielonych, odwróconych, balastowych, gdyż pozwala na odnalezienie dokładnego miejsca nieszczelności, bez usuwania warstw znajdujących się na hydroizolacji budynku.

  Metoda elektryczna przy użyciu przenośnego generatora prądu należy do najbardziej zawansowanej techniki pomiaru nieszczelności pokrycia dachu. Ta technika pomiarowa jest szeroko stosowana przez wiele lat w przemyśle petrochemiczny, lotniczym, budowlanym, instalacyjnym oraz tworzyw sztucznych. Podczas prowadzenia badań powierzchnia dachu musi być sucha. Uwzględniając grubość hydroizolacji obliczamy prawidłowe napięcie pomiarowe. Napięcie w czasie prowadzenia próby należy odpowiednio regulować w zależności od miejsca prowadzenia badania aby materiał nie uległ uszkodzeniu. Lokalizacja uszkodzenia membrany odbywa się za pomocą elektrody z brązu z luminoforem lub specjalnej rolki do gładkich powierzchni. Metoda związana jest z wytrzymałością dielektryczną tzn. natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka, po przekroczeniu tej wartości dielektryk zaczyna przewodzić. Przekroczenie najczęściej powoduje zniszczenie materiału na skutek przegrzania dlatego ważne jest odpowiednie ustawienie wartości napięcia pomiarowego.

  Jest to jedna z najłatwiejszych metod pomiaru wilgotności materiałów. W procedurze tej wykorzystuje się zmiany konduktancji materiałów razem ze zmianą ich wilgotności. Metoda ta umożliwia pomiar wilgotności w dowolnym punkcie. Jedynym jej minusem jest to, że wymaga uszkodzenia warstwy materiału poprzez przebicie przez sondy pomiarowe w postaci szpilki pokrycia dachowego w określonym punkcie i z tego względu jest rzadko wykorzystywana.

  Może być ona również wykorzystywana jako samodzielna do wykrywania nieszczelności pokryć dachowych, zarówno nowych jak i starych dachów płaskich. Pod powierzchnię pokrycia dachowego wtłacza się gaz składający się z 95 % z azotu i 5 % wodoru, tzw. gaz znacznikowy. Jest to gaz o małej gęstości, który w miejscach potencjalnej nieszczelności pokrycia dachowego przechodzi w górę wskazując optycznie te miejsca. Co więcej miejsca przecieku możemy określić szczegółowo detektorem gazu. Używany dym nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, ponieważ składa się on z mgiełki wodnej, jest całkowicie nietoksyczny i bezwonny. Przewagą tej metody jest prostota i szybkość wykrycia miejsc nieszczelności wszystkich rodzajów pokryć dachowych na dachach płaskich. Natomiast wadą tej metody jest brak możliwości określenia wielkości i zakresu zawilgocenia izolacji dachowych.

  Badanie szczelności za pomocą ramek próżniowych jest wyjątkowo przydatne, kiedy chcemy zbadać dane połączenie hydroizolacji w szybki i skuteczny sposób. Szereg rodzajów przyssawek pozwala na badanie różnych rodzajów spoin, jednak ich wielkość ogranicza powierzchnie kontrolowane. Metoda próżniowa zalecana jest do sprawdzenia trudnych złącz membrany – połączenia typu „T” i „krzyżowych”.

  Ogólna zasada działania metody Leopoma. Zestaw pomiarowy do zastosowania metody Leopoman składa się z dwóch głównych elementów: generatora i jednostki detektora. Podanie napięcia do badanej folii czy papy odbywa się poprzez instalację obwodu pierścieniowego z pozytywnym biegunem na wierzchniej powierzchni uszczelniającej oraz przewodu uziemiającego z negatywnym biegunem na dolnej powierzchni spodniej uszczelnienia. W momencie występowania nieszczelność dochodzi do zwarcia. Moduł detektora jest podłączony do dwóch sond ręcznych, które utrzymywane w kontakcie z powierzchnią dachu kierują na miejsce przecieku. Proces przebiega niezależnie od pokrycia warstwy uszczelniającej żwirem lub warstwą zieleni. Konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności. Badania muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych techników. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na odpowiednią interpretację wyników i dokładne wskazanie miejsca przecieku.

  Jako firma specjalistyczna wykonujemy przeglądy okresowe dachów płaskich. Posiadamy profesjonalny serwis i załogę w skład której wchodzą dekarze i technicy budowlani. Uzupełnieniem naszej oferty w zakresie przeglądów okresowych jest  inspekcje  odpływów deszczowych w zakresie średnic od 30 mm do 400mm w tym również układy podciśnieniowe – system PLUVIA.  drugą mało spotykaną a wymaganą w procesach odbiorowych system nadzoru termowizyjnego.

  Regularne czynności diagnostyczne połaci dachowej pozwalają w dużej mierze uniknąć dodatkowych kosztów w postaci osuszania stref izolacji które bardzo często ulegają zniszczeniu a także elementów stalowych które wchodzą w proces korozji.

  Przeglądy okresowe dachu mogą być wykonywane różnymi metodami  oczywiście w zależności od konstrukcji i poszycia dachowego.

  Pamiętaj,

  przeglądy okresowe dachów płaskich pozwalają uniknąć trwałych uszkodzeń  zapewniają ich długoletnią eksploatację.

  Poznaj Świat Instalacji !

  Codziennie pomagamy Państwu w rozwiązaniu problemów nieszczelnych instalacji, wykrywamy wycieki na terenie praktycznie całej Polski. Po prostu –  lubimy to co robimy !

  Nasze realizacje z diagnostyki instalacji

  Nasze filmiki z lokalizacji przecieków

  Poznaj Świat Instalacji !

  Staramy się na bierząco opisywać co i gdzie robimy aby pokazać że nowoczesne techniki i nasze doświadczenie przynosi oczekiwane efekty!

  Nowa strona internetowa
  Nowa strona internetowa 1024 682 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Witamy na nowej stronie internetowej Przeciek24. Przygotowaliśmy ją w oparciu o oceny i sugestie naszych Klientów. Nowa odsłona strona ma być bardziej przejrzysta i nowoczesna. Zdecydowaliśmy się iść z duchem…

  Klienci o nas!

   review rating 5  Montaż kanalizacji - bez zastrzeżeń.

   thumb Marcin Dubiel
   11/14/2019

   review rating 5  Bardzo solidna firma, polecam! Zarówno kontakt jak i montaż bez najmniejszego problemu.

   thumb Piotr Buchała
   9/23/2019

   review rating 5  Serdecznie dziękuje za szybką pomoc. Dokładny montaż instalacji, zrobione jak należy.

   thumb Janusz Gierak
   11/04/2019

  Firma od lat zajmuje się wykrywaniem przecieków w różnego rodzaju nieruchomościach. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, jak również przedstawicielami świata biznesu. Prowadzona przez nas lokalizacja nieszczelności obejmuje szereg różnych działań oraz zastosowanie odmiennych narzędzi. Od lat używamy kamery termowizyjnej, nieobce są nam także inne sposoby na znajdowanie przecieków. Należy do nich chociażby badanie gazem znacznikowym.

  Kolejny częsty problem z kanalizacją to wykrywanie nieszczelności dachów. Zachęcamy klientów, by regularnie sprawdzali swoje dachy pod kątem ewentualnych pęknięć czy szpar. Mniejsze nieszczelności łatwiej bowiem naprawić. Jeżeli istnieje realna przesłanka o wycieku, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Pracownicy sprawnie znajdą problematyczne miejsce. A załatane od razu nie będzie przekładało się na coraz większe uszkodzenie poszycia dachowego. Wykrywanie przecieków tego rodzaju to jedna z naszych specjalności. Takie usługi świadczymy bardzo często, ponieważ dachy są tą częścią konstrukcji domu, która jest najbardziej narażona na negatywny wpływ wody pochodzącej głównie z opadów atmosferycznych.

  Nasza firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, innowacyjnymi technologiami, wiedzą i doświadczeniem. Lokalizacja przecieków to zadanie, w którym zdążyliśmy się już wyspecjalizować. Nie obawiamy się wyzwań, chętnie podejmujemy się trudnych zleceń.

  Wyciek z basenów

  Wśród naszych klientów rośnie grono właścicieli basenów. Wiele osób marzy o posiadaniu choćby niewielkiego zbiornika obok swojego domu. Kiedy pojawiają się problemy, zgłaszają się do nas oburzeni właściciele basenów, skarżący się na błędy wykonawców. Uspokajamy, wycieki basenów to rzecz powszechna i normalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę zużycie kanalizacji, jej zróżnicowanie oraz poddawanie powierzchni basenu nieustannemu działaniu wody. Dobra informacja jest natomiast taka, że nasza firma ma świetne wyniki jeżeli chodzi o wykrywanie nieszczelności basenów. Dobieramy do tego zadania odpowiednia techniki i narzędzia w zależności od najbardziej prawdopodobnego źródła problemu. Jesteśmy w stanie sprawdzić całą konstrukcję. I jeżeli wyciek faktycznie ma miejsce, na pewno go znajdziemy.

  Zlokalizujemy każdy przeciek

  Wykonywana przez nas lokalizacja wycieków to skuteczna metoda namierzania nawet mikroskopijnych uszkodzeń systemu kanalizacji. W zależności od warunków oraz potrzeb dopasowujemy odpowiednią metodę działania. W wielu przypadkach jest to badanie kamerą termowizyjną. Stosowana jest najczęściej podczas wycieku ciepłej wody. Nasi specjaliści mają jednak na swoim koncie także sukcesy w znajdowaniu tą metodą wycieków chłodnego płynu. Wiele zależy tu bowiem od doświadczenia, bogatej wiedzy na temat konstrukcji kanalizacji oraz znajomości specyfiki sprzętu. Kamery termowizyjne najczęściej stosowane są do znajdowania ubytków kanalizacji wewnętrznej, rzadziej też zlokalizowanej na zewnątrz. Ich największą zaletą jest brak konieczności ingerowania w system kanalizacyjny. Próba szczelności może się odbywać także przy użyciu gazu znacznikowego. To rozwiązanie stosujemy szczególnie chętnie z uwagi na jego skuteczność i dokładność podawanych wyników. Nie we wszystkim miejscach uda się zastosować gaz znacznikowy, ale wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, pracujemy z jego wykorzystaniem. Odnotowaliśmy już spore sukcesy między innymi w wykrywaniu przecieków w kanalizacji zewnętrznej. Gaz jest substancją łatwo przenikającą przez różne warstwy materiałów, co ułatwia zlokalizowanie problemu. Dodatkowo tego rodzaju szukanie przecieków nieszczelności pozwala dotrzeć do nawet najmniejszych wad czy uszczerbków w systemie. Szerokie spektrum działania sprawia, że jesteśmy w stanie pomóc wszystkim klientom. Skala ich problemu nie ma tu znaczenia. Chodzi o to, by jak najszybciej wskazać źródło wycieku i go zneutralizować.

  Dyspozycyjność i terminowość

  Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną, terminową obsługę. Jesteśmy w stałej gotowości, by pomagać. Bez znaczenia czy chodzi o niewielkie zalanie łazienki, a może poważniejszy problem z przeciekającym dachem czy kanalizacją dużego budynku. Nie odwlekamy wykonania zlecenia, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że woda krążąca w sposób niekontrolowany powoduje ogromne szkody. Może też całkowicie zniszczyć budynek. Już podczas pierwszego kontaktu przedstawiciel naszej firmy zbierze wstępne informacje i pokieruje klientem w kwestii podjęcia kolejnych środków ostrożności. Wykonana przez naszych fachowców lokalizacja przecieków będzie odbędzie się tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W międzyczasie podpowiemy, co można zrobić w celu zminimalizowania strat. Cenimy sobie terminowość, wywiązujemy się z podjętych zleceń. Nasi pracownicy przyjeżdżają w umówionym dniu oraz o określnej godzinie. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że naszym klientom zależy na czasie. Szczególnie gdy na skutek wadliwej kanalizacji nie mogą korzystać z dostępu do bieżącej wody.

  Kielce Częstochowa Przedbórz Kłobuck Końskie Skarżysko-Kamienna Żyrardów Opoczno Tomaszów Mazowiecki Rawa Mazowiecka Skierniewice Łowicz Sochawczew Kutno Łęczyca Zgierz Ozorków Łódź Zduńska Wola Sieradz Pabianice Wieluń Bełchatów Radomsko Łask Piotrków Trybunalski

  Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin , Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Jaworzno, Słupsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Siedlce, Konin, Piotrków Trybunalski, Mysłowice, Inowrocław, Piła, Lubin, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Suwałki, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Zamość, Chełm, Leszno, Tomaszów Mazowiecki, Przemyśl, Stalowa Wola, Kędzierzyn Koźle, Łomża, Żory, Tarnowskie Góry, Mielec, Tczew, Ełk, Pruszków, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Biała Podlaska, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz, Legionowo, Ostrołęka, Świętochłowice, Zawiercie, Starachowice, Wejherowo, Puławy, Wodzisław Śląski, Skierniewice, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Rumia, Radomsko, Skarżysko Kamienna, Krosno, Kołobrzeg, Dębica, Piaseczno, Kutno, Otwock, Nysa, Ciechanów, Zduńska Wola, Sieradz, Świnoujście, Żyrardów, Szczecinek, Mińsk Mazowiecki, Świdnik, Chojnice, Mikołów, Nowa Sól, Bolesławiec, Oświęcim, Malbork, Knurów, Sanok, Jarosław, Kwidzyn, Żary, Chrzanów, Sopot, Wołomin, Oleśnica, Sochaczew, Brzeg, Olkusz, Jasło, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Kraśnik, Lębork, Dzierżoniów, Ostróda, Nowy Targ, Police, Iława, Ząbki, Czeladź, Myszków, Oława, Żywiec, Zgorzelec, Swarzędz, Bielawa, Mława, Luboń, Łuków, Augustów, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia, Śrem, Giżycko, Września, Marki, Krotoszyn, Pruszcz Gdański, Łowicz, Brodnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwionka Leszczyny, Gorlice, Turek, Kętrzyn, Kłodzko, Zakopane, Wyszków, Biłgoraj, Żagań, Jarocin, Świecie, Bielsk Podlaski, Wałcz, Pszczyna, Wągrowiec, Białogard, Bartoszyce, Kluczbork, Sandomierz, Skawina, Szczytno, Lubliniec, Kościan, Jawor, Kościerzyna, Reda, Wieluń, Świebodzice, Nowa Ruda, Piastów, Koło, Ostrów Mazowiecka, Goleniów, Środa Wielkopolska, Polkowice, Lubartów, Łaziska Górne, Płońsk, Zambrów, Grajewo, Mrągowo, Świebodzin, Opoczno, Lubań, Rydułtowy, Prudnik, Wieliczka, Gryfino, Działdowo, Hajnówka, Kobyłka, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Rawicz, Chełmno, Gostyń, Orzesze, Józefów, Trzebinia, Ozorków, Końskie, Kamienna Góra, Tomaszów Lubelski, Łęczna, Bieruń, Pisz, Sulejówek, Krasnystaw, Chodzież, Wadowice, Pułtusk, Pionki, Nakło nad Notecią, Kęty, Gostynin, Szamotuły, Sokołów Podlaski, Sokółka, Pyskowice, Złotów, Międzyrzecz, Sierpc, Hrubieszów, Oborniki, Strzelce Opolskie, Myślenice, Bogatynia, Kostrzyn nad Odrą, Kozienice, Radlin, Łańcut, Łask, Konstantynów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Pleszew, Zielonka, Trzcianka, Sulechów, Konstancin Jeziorna, Przasnysz, Libiąż, Braniewo, Garwolin, Międzyrzec Podlaski, Brzesko, Radzionków, Bytów, Słubice, Dęblin, Gubin, Gryfice, Krapkowice, Nowogard, Lędziny, Rypin, Busko Zdrój, Strzegom, Łomianki, Grójec, Olecko, Milanówek, Lidzbark Warmiński, Namysłów, Radzyń Podlaski, Złotoryja, Ustroń, Ustka, Boguszów Gorce, Jelcz Laskowice, Łapy, Ropczyce, Jędrzejów, Przeworsk, Solec Kujawski, Świdwin, Ząbkowice Śląskie, Choszczno, Nisko, Staszów, Limanowa, Nowy Tomyśl, Chełmża, Kartuzy, Lipno, Głowno, Siemiatycze, Łęczyca, Skoczów, Kępno, Ostrzeszów, Lubsko, Grodzisk Wielkopolski, Pszów, Morąg, Wschowa, Nidzica, Leżajsk, Człuchów, Barlinek, Żnin, Głuchołazy, Darłowo, Dębno, Słupca, Chojnów, Tuchola, Wąbrzeźno, Gołdap, Włodawa, Wolsztyn, Koluszki, Mosina, Złocieniec, Brwinów, Kłobuck, Rabka Zdrój, Trzebnica, Głubczyce, Golub Dobrzyń, Sławno, Węgrów, Pyrzyce, Brzeziny, Wołów, Strzelin, Aleksandrów Kujawski, Błonie, Brzeg Dolny, Lubaczów, Pasłęk, Góra, Szprotawa, Mogilno, Janów Lubelski, Szydłowiec, Zdzieszowice, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Drawsko Pomorskie, Krosno Odrzańskie, Warka, Radzymin, Milicz, Węgorzewo, Góra Kalwaria, Brzeszcze, Myślibórz, Wronki, Kowary, Nowa Dęba, Koronowo, Puck, Rogoźno, Niepołomice, Wisła, Nowe Miasto Lubawskie, Pińczów, Czarnków, Krynica Zdrój, Parczew, Ożarów Mazowiecki, Miastko, Międzychód, Ciechocinek, Wasilków, Biskupiec, Kolno, Murowana Goślina, Dobre Miasto, Włoszczowa, Łobez, Syców, Bystrzyca Kłodzka, Drezdenko, Bukowno, Sztum, Sulęcin, Mońki, Kudowa Zdrój, Krzeszowice, Trzebiatów, Strzelce Krajeńskie, Lubawa, Karczew, Maków Mazowiecki, Władysławowo, Czersk, Nowy Dwór Gdański, Ryki, Blachownia, Skwierzyna, Puszczykowo, Kożuchów, Opalenica, Czarna Białostocka, Pieszyce, Poniatowa, Szubin, Kostrzyn, Olesno, Wysokie Mazowieckie, Sucha Beskidzka, Ustrzyki Dolne, Sępólno Krajeńskie, Środa Śląska, Kolbuszowa, Chełmek, Ozimek, Lwówek Śląski, Pobiedziska, Oborniki Śląskie, Orneta, Ziębice, Stary Sącz, Kruszwica, Janikowo, Wojkowice, Kamień Pomorski, Żuromin, Strzyżów, Wolbrom, Grodków, Opole Lubelskie, Prabuty, Poręba, Imielin, Jastrowie, Suchedniów, Wieruszów, Kalety, Żychlin, Połczyn Zdrój, Połaniec, Pelplin, Chocianów, Lidzbark, Zwoleń, Tłuszcz, Pniewy, Witkowo, Praszka, Mszana Dolna, Trzemeszno, Paczków, Zelów, Poddębice, Olsztynek, Kórnik, Barcin, Nasielsk, Brzozów, Zawadzkie, Sędziszów Małopolski, Miasteczko Śląskie, Chojna, Tuszyn, Barczewo, Gniewkowo, Zbąszyń, Czaplinek, Sławków, Białobrzegi, Łosice, Skarszewy, Sobótka, Łazy, Witnica, Gniew, Żarów, Gryfów Śląski, Szklarska Poręba, Rudnik nad Sanem, Łochów, Twardogóra, Pajęczno, Tuchów, Piława Górna, Koźmin Wielkopolski, Bełżyce, Sianów, Rzepin, Opatów, Sędziszów, Kłodawa, Polanica Zdrój, Niemodlin, Głuszyca, Kąty Wrocławskie, Sułkowice, Żukowo, Gogolin, Żmigród, Piechowice, Dobczyce, Mszczonów, Przemków, Siechnice, Sulejów, Lubawka, Głogów Małopolski, Buk, Dynów, Krzyż Wielkopolski, Kietrz, Proszowice, Działoszyn, Koniecpol, Nowe, Nowa Sarzyna, Sieraków, Przysucha, Grybów, Czarne, Wieleń, Więcbork, Karlino, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna Zdrój, Wołczyn, Stąporków, Pieńsk, Lewin Brzeski, Stronie Śląskie, Boguchwała, Stęszew, Lądek Zdrój, Orzysz, Szczyrk, Dąbrowa Białostocka, Terespol, Jedlicze, Ścinawa, Choroszcz, Szczawno-Zdrój, Radziejów, Strzelno, Lipsko, Kazimierza Wielka, Pakość, Głogówek, Susz, Sejny, Śmigiel, Lesko, Dzierzgoń, Siewierz, Międzyzdroje, Kuźnia Raciborska, Radymno, Szczytna, Jordanów, Czempiń, Bolków, Szczebrzeszyn, Jaworzyna Śląska, Debrzno, Wyrzysk, Bychawa, Nowogród Bobrzański, Odolanów, Brusy, Zagórz, Zbąszynek, Otmuchów, Muszyna
  Frazy po których nas znajdziecie:
  badanie kamerą termowizyjną | jak zlokalizować wyciek centralnego ogrzewania | Jak zlokalizować wyciek wody w domu | kamera termowizyjna | kamera termowizyjna do wycieków | lokalizacja przeciekającego dachu | lokalizacja przecieków | lokalizacja wycieków | lokalizacja wycieków wody | lokalizacja wycieku | Lokalizacja wycieku dachu | Pomiary kamerą termowizyjną | próba szczelności | próba szczelności instalacji
  wykrywanie nieszczelności | wykrywanie nieszczelności centralnego ogrzewania | wykrywanie nieszczelności kanalizacji | wykrywanie nieszczelności wodnej | wykrywanie przecieków wody | wykrywanie wycieków | wykrywanie wycieku | Wykrywanie wycieku wody

  Lokalizacja pękniętej rury w podłodze

   

  Pęknięta rura w podłodze, to może narobić wiele szkód i dać się mocno we znaki. A ustalenie przyczyny i zlokalizowanie problemu może być nie lada wyzwaniem. Nie trudno sobie wyobrazić, jak może wyglądać zalany pokój, w którym wcześniej zamontowano podłogę z desek, albo tak zwany parkiet. Kiedy woda znajdzie się wokół, może dojść do ich wybrzuszania się, ale także do pękania drewna, a potem zniekształceń. Takie elementy mogą wymagać naprawy już po usunięciu usterki, ale również, mogą nadawać się do wyrzucenia, jeśli nie były odporne na wodę, albo podobne substancje. Jeszcze gorzej jeśli budynek jest dość stary, instalacja niezbyt rozsądnie zbudowana, a zlokalizować rurę jest zbyt trudno. Wtedy może się okazać, że coś zupełnie innego sprawiło, że woda zaczęła się zbierać, a trudno jest ustalić, gdzie powstał problem. Nawet w ścianie, może taka rura pęknąć. Ale awaria może być tak duża, że zacznie obejmować także podłogę. Najlepiej wtedy zakręcić główny zawór wody, aby przestało się lać, a następnie wezwać fachowców i to jak najszybciej. Poza samymi stratami, jakie może spowodować pęknięta rura, są także inne kwestie, które mogą wywołać dodatkowe skutki. Gromadząca się woda, albo inna, mniej pachnąca ciecz, może zalać więcej pomieszczeń, zwłaszcza jeśli jedno było poniżej podłogi. Ponad to, sama podłoga, może być efektem wielu starań, a te wysyłki mogą pójść na marne, z powodu jednej awarii. Jeśli w podłodze przebiega rura wodociągowa, to po awarii, część mieszkańców może nie mieć wody, zwłaszcza jeśli ma to miejsce w budynku, w którym jest wiele mieszkań. Zarówno poszukiwanie miejsca awarii, jak też samo jej naprawienie, warto powierzyć fachowcom. Gdyż to nie jest łatwe zadanie, a samo naprawienie usterki, może się wiązać z różnymi, dodatkowymi pracami. Czasem może to wymagać skucia betonu, albo poszczególnych warstw podłogi. Kolejny problem, to normalne funkcjonowanie, wiele zależy od poziomu zalania, ale jeśli w pomieszczeniu są urządzenia elektryczne, to problem może być znacznie poważniejszy, zwłaszcza jeśli są one podłączone do przedłużaczy, które mogły zostać podtopione.

  Dlaczego firma od takiego tematu, jak lokalizacja wycieków dachu ma niemałą popularność w obecnych czasach? Macie Państwo w rzeczywistości poważne problemy odnoszące się do tej dokładnie określonej sprawy? Chodzi po prostu o to, że na terenie Waszego domu lub mieszkania pojawiły się rozmaite nieszczelności dachów? Tak naprawdę domowe sposoby w tym temacie nie są na nieszczęście skuteczne, dlatego błyskawicznie należy po prostu zadzwonić do specjalistów. W szczególności, że osoby tego właśnie konkretnego typu znają się na swoim fachu i systematycznie podnoszą usługi, by były one kompleksowe. Liczy się tutaj na pewno taki czynnik, jak doświadczenie w wykrywaniu nieszczelności połaci dachowej.

  Poza tym liczy się też wiedza oraz sposobność korzystania po prostu z dobrej jakości sprzętu do wykrywania rozmaitych nieszczelności. Właśnie dlatego firma musi cały czas być zwyczajnie na bieżąco, żeby zakupować stosownej jakości elementy. Ważna kwestia związana właśnie z tym składnikiem jest taka, że specjaliści pomagają w różnorakich, w rzeczywistości rozmaitych sytuacjach. Kiedy konkretnie? Interesuje Was dokładna lokalizacja przeciekającego dachu? Macie bowiem 100% pewności, że to właśnie w tym elemencie coś nie działa stosownie? Precyzyjna lokalizacja przeciekającego dachu jest wykonywana na podstawie wiedzy oraz odpowiedniego sprzętu. Pomiary kamerą termowizyjną w tym aspekcie jak najbardziej się przydają, ponieważ jest to sprzęt w rzeczywistości bardzo wysokiej jakości, który jest ze stuprocentową pewnością niezbędny, aby z dużą dokładnością działać w obrębie tej konkretnej dziedzinie. Pomiary kamerą termowizyjną muszą być jednak bez najmniejszego cienia wątpliwości realizowane przez fachowców i tym podobne.

  Jedynie wtedy wszystko będzie po prostu realizowane jak najbardziej zgodnie z de fakto najwyższymi możliwymi standardami. Fachowcy pomagają nie tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę dachy, niemniej jednak również tarasy, rozmaite instalacje – przykładowo elektryczne albo stricte kanalizacyjne.

  Inspekcja kanalizacji jest usługą polegającą na inspekcji wewnętrznej instalacji kamerą inspekcyjną pod kątem uszkodzeń oraz  nieprawidłowości powodujących  awarie, niedrożności systemu odpływowego i różnego rodzaju zatory powodujące wypływy fekalii . Monitoring rur wykonujemy najczęściej podczas badana kanalizacji, gdy zbyt często ulega ona awariom w postaci zatykania się rur.

  W naszej firmie Inspekcję kanalizacji wewnątrz budynków wykonujemy przenośnymi kamerami zamontowanymi na elastycznym przewodzie ekranowanym, wykonanym z włókna szklanego. Każda  kamera posiada wbudowane oświetlenie LED z możliwością regulacji intensywności emitowanego światła. Obraz z monitoringu kanalizacji widoczny jest przez cały czas na monitorze z informacją o ilości metrów dokonanej inspekcji oraz pomiarem spadku w zależności od użytej kamery inspekcyjnej. Materiał wideo z inspekcji  rejestrowany jest bezpośrednio na kartę SD w najpopularniejszym formacie AVI, dzięki temu odtworzenie na dowolnym urządzeniu jest praktycznie bezproblemowe.

  Urządzenie posiada  wbudowany nadajnik dzięki któremu możliwa jest dokładna lokalizacja położenia głowicy kamery co za tym idzie jestesmy w stanie wyznaczyć przebieg trasy . Lokalizacja kamery jest niezwykle przydatna w przypadkach stwierdzenia awarii, która znajduje się kilka bądź kilkanaście metrów od miejsca rozpoczęcia inspekcji a sama kamera pokonuje w kanalizacji kilka kolan zmieniających kierunek instalacji.

  Do monitoringu większych średnic rur stosujemy większy typ kamery typu samojezdnego. Zestawy te posiadają przewód o długości 120 m. Głowica kamery w większym zestawie posiada wbudowany nadajnik 512Hz lub 33Hz, który we współpracy z lokalizatorem jest w stanie pokazać dokładny punkt położenia kamery w terenie.

  lokalizacja wycieku wody Łódź, lokalizacja wycieku, wykrywanie wycieku Łódź , przeciek, wyciek, wyszukiwanie wycieku Łódź , termowizja Łódź, kamera termowizyjna Łódź, lokalizacja wycieku, jak zlokalizować wyciek wody w domu, lokalizacja wycieku wody, wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej, jak znaleźć przeciek w instalacji wodnej, usługa termowizyjna Łódź, poszukiwanie przyczyn zawilgoceń, przyczyny zawilgoceń, lokalizacja ułożenia rur, , wykrywanie nieszczelności, badanie instalacji Łódz, wykrywanie i lokalizacja nieszczelności dachów i balkonów, lokalizacja nieszczelności stropów, cwu, kamera termowizyjna, lokalizacja mostków cieplnych, badanie termowizyjne budynku, badanie kamerą, pomiar termowizyjny, pomiar termograficzny
  Lokalizacja wycieków, wykrywanie wycieku, lokalizacja wycieku z wodociągu, kontrola wodociągu, nieszczelności dachu, przecieki z dachu, lokalizacja wycieku,