Wykonujemy próby szczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych

przeciek24.com
przeciek24.com

Przeprowadzamy próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania

Próba szczelności - co to takiego?

Każda instalacja przed oddaniem do użytkowania powinna zostać poddana próbie ciśnieniowej. Próba to nic innego jak wykonanie testu poprawnego wykonania i sprawdzenia poprawności połączeń wszystkich elementów instalacji. Aby nie było za łatwo każdy materiał instalacyjny i każdy producent wskazuje na jakich parametrach i na jakim ciśnieniach i czynniku powinien być wykonany test szczelności. 

przeciek24.com

Dlaczego warto w naszej firmie wykonać próbę szczelności ?

  • stosujemy wzorcowe manometry o różnych klasach pomiarowych
  • każda próba zakończona jest protokołem z przeprowadzonych działań pomiarowych
  • posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w diagnostyce instalacji
  • nasi technicy posiadają wykształcenie techniczne i odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania prób szczelności
  • nasze uprawnienia spełniają warunki i są honorowane przez nadzory budowlane

Próba szczelności instalacji

Przepisy ogólne

  •  Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.
  • Dopuszcza się wykonywanie prób szczelności  wodą lub powietrzem sprężonym, podczas odbiorów częściowych instalacji.
  • Podczas badania szczelności definitywnie zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo
  • główna próba szczelności powinna być wykonana ściśle z wytycznymi producenta

Specjalistyczne usługi dla domu

Próby szczelności instalacji cena

Próba szczelności a dokładnie  cena jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. Zależy ona od rodzaju instalacji  stopnia trudności przeprowadzenia danego badania,  od  ilości użytego specjalistycznego sprzętu testowego. W trakcie całego procesu  nasi eksperci służą wsparciem oraz profesjonalnym doradztwem. W celu ustalenia szczegółów odnośnie kosztów prób ciśnieniowych, zapraszamy do kontaktu.

Próby ciśnieniowe

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy w przypadku prób ciśnieniowych – prosimy o telefon.