• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

    dach

    Lokalizacja Wycieków z dachów
    Lokalizacja Wycieków z dachów 150 150 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

    Lokalizacja wycieków z dachów płaskich. Jesteśmy w stanie zaoferować szereg nieniszczących rozwiązań do testowania dachu, aby zidentyfikować wyciek połaci. Korzystamy z najbardziej aktualnych metod występujących na rynku: Elektroniczny upływ prądu i systemy rozładowania wysokiego napięcia (bardziej znany jako testowanie na mokro i na sucho) – w celu zidentyfikowania lokalizacji wycieków otworów w membranie. Zadymiania wgłębnego…