• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

    wyciek na instalacji

    Lokalizacja Wycieków Sieci Zewnętrznych – Wodociągi.
    Lokalizacja Wycieków Sieci Zewnętrznych – Wodociągi. 1024 512 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

    LOKALIZACJA WYCIEK WODY NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH. Sieci wodociągowe od początku swojego istnienia świadczyły o postępie technologicznym danego ludu oraz o postępie naukowym. Najstarszą sieć wodociągową odnaleziono w miejscowości Herkulanum, która w wyniku erupcji wulkanu Wezuwiusz uległa zagładzie. Możliwości rozprowadzania wody do domów bogatszej części mieszkańców, zbiorników w postaci fontann, z których ludzie biedniejsi mogli czerpać…