• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Badanie Termowizyjne Łódź

  Badanie Termowizyjne Łódź 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Wykonujemy pomiary termowizyjne na terenie województwa łódzkiego. Dzięki najnowszym technologiom, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić  usterki instalacji czy wycieki wody. Sprawdzenie poprawności działania instalacji grzewczej nie stanowi żadnego problemu. Diagnozujemy poprawność działania instalacji ogrzewania podłogowego, dzięki czemu  możemy zoptymalizować zużycie energii, a tym samym ograniczyć koszty eksploatacyjne.

  Termowizja to także prosty sposób na sprawdzenie działania urządzeń czy poprawności wykonania ocieplenia budynków. Łatwo można wykryć, mostki termiczne przegród budowlanych. Termowizja umożliwia także wykonanie testu szczelności powietrznej i wskazanie miejsc, które wymagają uszczelnienia.

  Wskazania do użycia termowizji w punktach:

  dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych.

  – badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła.

  – ocena poprawności  montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

  – lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody.

  – ocenę instalacji kominowych.

  – lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni.

  – znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości.

  – poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem.

  Do podstawowych zalet badań termowizyjnych w budownictwie należą:

  – natychmiastowy wynik,

  – są badaniami nieniszczącymi,

  – pozwalają na znacznie wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń niż będą one zauważalne w świetle widzialnym – wilgoć, zagrzybienie,

  – umożliwiają udokumentowanie stanu technicznego budowli ze szczegółami dotychczas nieosiągalnymi.