• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Badanie Termowizyjne – Lokalizacja Nieszczelności

  Badanie Termowizyjne – Lokalizacja Nieszczelności 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Krótko o termowizji

  Badania termowizyjne wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty naszego otoczeniu emitują fale elektromagnetyczne. Badanie termowizyjne polega na zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni badanych powierzchni czyli urządzeń, przedmiotów, przegród budowlanych. Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

  Badania termowizyjne w  instalacjach sanitarnych i grzewczych.

  Przebieg badania Termowizyjnego i jego skuteczność są zależne od rodzaju samej instalacji i rodzaju awarii. Skuteczność  lokalizacji wycieków zależy mi.in od temperatury czynnika, intensywności wycieku, głębokości, na której znajduje się wyciek, a także rodzaju przegrody z wyciekiem. Najdokładniejsze, najbardziej precyzyjne wskazania miejsca wycieku są wtedy, gdy  wyciek jest dość intensywny, a czynnik ma wyraźnie inną temperaturę od temperatury otoczenia jak przykładowo: przewody grzewcze, czy chłodnicze. Zlokalizowanie wycieku kamerą termowizyjną oznacza mniejsze koszty naprawy usterki.

  Kiedy warto pomyśleć o Termowizji ?

  – Brak dokumentacji przebiegu instalacji

  – Badania termowizyjne instalacji c.o. i wodnych umożliwiają określenie przebiegu  przewodów w przegrodach budowlanych. – Zakup mieszkania czy domu

  – Przed nabyciem mieszkania lub domu od spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku wtórnym wykonanie badania termowizyjnego pozwala określić wady budowlane i instalacyjne będące przyczyną wysokiego zużycia ciepła.

  –  Dokumentacja dla  ubezpieczyciela

  – Wyciek z instalacji mieszkania oznacza szkody materialne i konieczność remontu. Badanie termowizyjne jest pomocne w przygotowaniu dokumentacji skutków wycieków np. w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

  Zastosowanie termowizji w instalacjach:

  – Detekcja wycieków,

  – Lokalizacja przerwy izolacji

  – Lokalizacja  zakrytych instalacji

  –  Awarii ogrzewania podłogowego

  – Sprawdzanie rozkładu temperatur w ogrzewaniu

  – Ocena stanu instalacji wentylacji i klimatyzacyjnej

  – Przeglądy techniczne

  – Ocena systemów kominowych

  – Analiza pracy  kolektorów słonecznych

  – Strat ciep