• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

    SWIAT INSTALACJI

    Monitoring TV Kanalizacji

    Monitoring TV Kanalizacji 1024 1024 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

    W raz z rozwojem technik diagnostycznych i wymagań inwestorów co do wykonania inwestycji coraz częściej wykonujemy inspekcję TV. Nowe przepisy wyraźnie definiują że każda kanalizacja zewnętrzna  i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz w roku, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i stan drożności . Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej eksploatacji zwłaszcza tych z nieszczelnościami .
    Ponadto do dokumentacji zdawczo – odbiorczej nowo wybudowanej sieć kanalizacji wymagane jest nagranie z monitoringu kanalizacji zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 normy jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508– 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.