• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Pęknięta rura

  Pęknięta rura 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Pęknięta rura

  Za szkodę spowodowaną zalaniem mieszkania odpowiada właściciel lokalu, w którym pękła rura czy wężyk w łazience. Nierzadko, za zalanie odpowiadają działania bądź zaniechanie lokatora mieszkającego powyżej, jednakże nie jest to regułą. Trzeba pamiętać, że w ścianach lub pomiędzy ścianami przechodzą różnego rodzaju instalacje. Są to między innymi instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, które nie są własnością właściciela zalanego lokalu. Granicą odpowiedzialności za instalacje wodne pomiędzy administracją a właścicielem mieszkania jest zawór odcinający na pionach wody zimnej i ciepłej. Wszystkie instalacji od zaworu głównego są własnością  właściciela lokalu i tym samym to właściciel ponosi odpowiedzialność za ewentualne awarie. Za stan  pionów sanitarnych  odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

  Sytuacja zmienia się gdy pęknie rura od instancji centralnego ogrzewania będąca w mieszkaniu poszkodowanego. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania nie ma rozgraniczenia, na elementy należące do właściciela danego lokalu a elementy części wspólnej nieruchomości.

  Zalanie przez sąsiada co zrobić ?

  Co zrobić, gdy sąsiad, u którego pękła rura i zalał nam mieszkanie, nie jest ubezpieczony i nie chce pokryć kosztów remontu. Poszkodowany po ustaleniu sprawcy zalania i oszacowaniu szkody, powinien dochodzić roszczeń od sprawcy zalania lub od ubezpieczyciela. W sytuacji gdy sprawca nie posiadał polisy tylko i wyłącznie od sprawcy zalania. Należy wysłać w formie listu poleconego pismo z wezwaniem do uregulowania kosztów za powstałe szkody. Gdy sprawca mimo wezwania nie pokryje szkody, istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego….