Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi

Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi
to jedna z wykorzystywanych przez nas
metod wykrywania przecieków.
Działamy skutecznie w całym kraju.
wykrywanie-nieszczelnoście-sieci-wodociągowych

Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi

Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi polega na wprowadzeniu specjalnych sond. Sondy te to nic innego, jak specjalne wodoszczelne mikrofony, które zbierają dźwięki bezpośrednio z medium. Następnie dźwięki wychwycone przez sondy są przetwarzane i wysyłane w postaci impulsu do urządzenia centralnego. 

Nasi fachowcy z firmy „Świat Instalacji” w sposób profesjonalny poddadzą badaniu rurociąg, na którym wystąpił przeciek. Lata doświadczenia oraz ogrom wiedzy pozwala na wykorzystanie profesjonalnego sprzętu w lokalizowaniu wszelkich nieszczelności na instalacjach oraz sieciach sanitarnych. 

Hydrofon

Hydrofon to specjalny mikrofon, który odznacza się wodoszczelnością oraz wysoką czułością. Pozwala na wychwycenie dźwięków bezpośrednio z wody lub innego medium, jakie płynie w badanym rurociągu. Na podstawie rodzaju i natężenia fal dźwiękowych, które zbiera hydrofon z otoczenia można określić w sposób bardzo dokładny miejsce wystąpienia nieszczelności. Im większe natężenie dźwięku, tym nieszczelność jest bliżej. 

Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi dużych średnic - zalety

Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi dużych średnic daje unikalną możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Dodatkowo to badanie można wykonać nawet na rurociągach sieciowych o dużych średnicach. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda ta zaliczana jest do grupy metod wykrywania przecieków w sposób bezinwazyjny. Efektem są dużo niższe koszty lokalizacji przecieku oraz dużo większa szybkość reakcji. Zapraszamy do kontaktu z fachowcami z naszej firmy „Świat Instalacji” – doradzimy, wykonamy pomiary i zlokalizujemy wyciek.

Precyzyjna lokalizacja wycieków wodociągów i przyłączy do budynków to nasza specjalność!

Jeśli wszelkie inne sposoby wykrycia wycieku na wodociągu nie przyniosły efektu a tak często się zdarza, my oferujemy metodę która sprosta Państwa oczekiwaniu. Jesteśmy w stanie wykonać precyzyjną lokalizację   z najwyższą precyzją. 

Jak działa metoda którą stosujemy do poszukiwanie miejsca uszkodzenia wodociągu?

Badanie to zaliczamy do tych które w niewielkim stopniu jest metodą inwazyjną. Głowicę czujnika akustycznego wraz z przewodem  wpychamy w rurociąg  na odległość nawet do 300 m w zależności od panujących warunków i materiału z jakiego jest wybudowany rurociąg. Jest ona odporną na ciśnienie do 16 Bar dlatego z powodzeniem stosujemy tą metodę do instalacji wodociągowych, hydrantowych, P-POŻ czy dolnych źródeł.

Oferujemy specjalistyczne usługi namierzania wycieków w sieciach wodociągowych i Pod

Poznaj pozostałe nasze metody i urządzenia na jakich pracujemy.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Badanie nasłuchowe sondami wgłebnymi Łódź

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych fachowców, którzy zlokalizują nieszczelność i ją naprawią, zapraszamy do kontaktu.