Wykrywanie wycieków w sieciach kanalizacyjnych

Zlokalizujemy każdy przeciek
na sieci kanalizacyjnej
w całym kraju
wykrywanie-przeciekow-sieci-sanitarne

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna często jest powiązana z siecią wodociągową i nazywana jest siecią wodno-kanalizacyjną. To układ przewodów – rur kanalizacyjnych, które odprowadzają ścieki z budynków, ulic, chodników do oczyszczalni ścieków lub do miejsc, skąd są odprowadzane do wód powierzchniowych.

Dostęp do sieci wykonany jest poprzez rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych i włazów o odpowiednich wymiarach.

Kanalizacja dzieli się na kilka typów:

  • sanitarną,
  • deszczową,
  • ogólnospławną.
Świat Instalacji
wykrywanie przecieków w sieci wodociągowej

Kanalizacja przeciek

Przecieki w sieciach kanalizacyjnych zdarzają się nawet pomimo regularnie wykonywanych monitoringów rurociągów. Na skutek różnych przyczyn rurociąg może ulec miejscowemu zniszczeniu lub rozszczelnieniu. Wyciek nieczystości do gruntu (gdyż w gruncie umiejscowione są rury sieci kanalizacyjnej) może spowodować szereg konsekwencji dla środowiska otaczającego rurociąg, które nie zawsze mają pozytywny skutek. Może nawet dojść do skażenia wód gruntowych. Dlatego czas na podjęcie kroków, aby wyciek zatamować jest istotnym czynnikiem.

Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem miejsc wycieku z kanalizacji niezależnie od miejsca występowania. Posiadamy doświadczoną kadrę oraz profesjonalny sprzęt, dzięki któremu skutecznie wykrywamy miejsca nieszczelności przy zminimalizowaniu inwazyjności zastosowanych metod. Jeśli przypuszczasz, że mógł nastąpić wyciek z sieci kanalizacyjnej – skontaktuj się z nami. Przyjedziemy, dokonamy niezbędnych oględzin i ekspresowo zareagujemy na każde zlecenie.

Wykrywanie nieszczelności sieci kanalizacyjnej

Firma Świat instalacji szybko i kompleksowo zajmie się zlokalizowaniem miejsca nieszczelności na sieci kanalizacji w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu. Działamy sprawnie i szybko.