Kamery inspekcyjne

Kamery inspekcyjne wykorzystujemy do lokalizacji wycieków
w rurociągach w całym kraju.

Kamera inspekcyjna

Kamera inspekcyjna to urządzenie, które w sposób całkowicie bezinwazyjny pozwala naszym fachowcom na wykonanie przeglądu instalacji celem wykrycia nieszczelności, a także celem wykonania przeglądu pod kątem np. stopnia skorodowania rurociągów. 

Kamery inspekcyjne stosowane są w instalacjach różnego typu:

  • wentylacyjnych,
  • wodnych,
  • kanalizacyjnych.
Badania kamerami inspekcyjnymi

Badanie kamerami inspekcyjnymi

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Kamera inspekcyjna do rur - zalety

Wykorzystanie kamery inspekcyjnej w celu weryfikacji oraz lokalizacji miejsca wystąpienia nieszczelności ma szereg zalet:

  • niewielkie rozmiary przyrządu,
  • szeroki kąt widzenia (nawet 360°),
  • metoda w 100% bezinwazyjna,
  • możliwość sprawdzenia nawet trudno dostępnych miejsc w instalacji.

Ponieważ kamery inspekcyjne są produkowane w różnych rozmiarach, zaczynając się od wielkości ok. 6mm, to ich wykorzystanie w procesie wykrywania przecieków jest szerokie. Dostępne rozmiary urządzeń pozwalają na wejście takiej kamery w każdy rurociąg i obejrzenie go niejako od wewnątrz. Świetnie sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach i pozwalają na śledzenie wyników badania w trybie rzeczywistym na ekranie monitora.

Badanie kamerą inspekcyjną

Oferujemy badanie kamerą inspekcyjną jako jedną z metod wykrywania przecieków w rurociągach wodnych, kanalizacyjnych oraz w kanałach wentylacyjnych w budynkach o różnorakim przeznaczeniu w całej Polsce. Metodę z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej stosujemy często jako uzupełnienie innych metod lokalizacji nieszczelności. Zapraszamy do kontaktu  z naszą firmą Świat Instalacji – wykwalifikowana kadra w sposób profesjonalny i kompleksowy podejdzie do zagadnienia wykrycia wycieku.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Kamera inspekcyjna Łódź

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w lokalizacji wycieku, zapraszamy do szybkiego kontaktu z naszą firmą. Działamy szybko, sprawnie i kompleksowo.