Stosujemy skuteczne metody wykrywania przecieków.
Jesteśmy profesjonalistami w branży.
Posługujemy się sprawdzonym i specjalistycznym sprzętem.
Ciągle się rozwijamy i szkolimy z branżowych nowinek technologicznych.

Próby szczelności instalacji

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie ewentualnych spadków ciśnienia, które mogą wskazywać na istnienie wycieków. Próbę szczelności przeprowadza się zawsze po całkowitym zmontowaniu instalacji, ale przed podłączeniem armatury i innych urządzeń. Pozytywny wynik próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji oraz brak problemów podczas jej eksploatacji.

Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne - termowizja

Badania termowizyjne wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty naszego otoczeniu emitują fale elektromagnetyczne. Badanie termowizyjne polega na zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni badanych powierzchni czyli urządzeń, przedmiotów, przegród budowlanych. Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Metoda akustyczna – geofon

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów np. w tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Świat Instalacji

Metoda akustyczna – korelacja wycieku

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów.
Woda wypływająca pod ciśnieniem przez nieszczelność wytwarza falę dźwiękową („szum wycieku”), która przemieszcza się w obu kierunkach po rurociągu. Szum ten jest rejestrowany przez dwa czujniki (mikrofony piezoelektryczne albo hydrofony) zamontowane na sieci w dwóch różnych punktach pomiarowych, wzmacniany i przesyłany drogą radiową przez nadajniki do korelatora . W korelatorze następuje porównanie sygnałów odebranych z obu nadajników i identyfikacja cech wspólnych tych sygnałów (korelacja) oraz obliczenie dokładnej odległości miejsca wycieku od obu czujników na podstawie opóźnienie czasowego odbioru sygnałów
wykazujących wspólne cechy, odległości między czujnikami i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym rurociągu.

Metoda akustyczna – loggery​

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu. Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie korelacji wielokrotnej szumów rejestrowanych jednocześnie w różnych punktach pomiarowych na sieci wodociągowej, Ponadto proces korelacji można przeprowadzić w dowolnym czasie na podstawie zarejestrowanych szumów, stąd sama rejestracja szumów może mieć miejsce w nocy, gdy pobory wody i poziom hałasów
zewnętrznych są najniższe, a korelacja w dogodnym czasie podczas normalnego dnia pracy.

Badanie sondami wgłębnymi dużych średnic

Badanie sondami wgłębnymi dużych średnic to akustyczna lokalizacja nieszczelności w znajdujących się pod ciśnieniem przewodach hydraulicznych, także po stronie instalacji domowych czy sieciach wodociągowych. Badanie polega na wprowadzeniu w przewody rur wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Niewrażliwy na hałas otoczenia, precyzyjny mikrofon zastosowany w urządzeniu pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej. Sygnał mikrofonu jest przekazywany bezprzewodowo.

Badanie gazem znacznikowym

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu, poprzez hydrant lub zawór na przyłączu, gazu obojętnego pod ciśnienie: azotu (95%) z domieszką wodoru (5%). Jest to mieszana gazów całkowicie nietoksyczna, niepalnej, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu i dzięki swoim właściwościom lotnym i małej gęstości przenika w kierunku pionowym poprzez grunt i powierzchnie utwardzone asfaltem, betonem, czy materiałami ceramicznymi, gdzie jest wykrywany próbnikiem wodoru. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Badanie kamerami inspekcyjnymi

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Substancje barwiące​

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików i uszczelnień materiałów budowlanych, a także wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Polega na zabarwieniu medium znajdującego się w instalacji, czy rurociągu i obserwacji ewentualnych miejsc przecieku. Wydostający się zabarwiony płyn, niezależnie od tego, czy jest to woda, gaz, czy glikol jasno wskazuje miejsce nieszczelności. Następnym krokiem będzie szybkie uszczelnienie miejsca wycieku, aby zabezpieczyć instalację na przyszłą eksploatację.

Badanie szczelności metodą dymową

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu , umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją co z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.
Wykorzystywany dym w urządzeniu zadymiarki jest całkowicie neutralny i bezpieczny dla ludzi, nie wpływa negatywnie na czujki dymowe i nie wymaga w ingerencji systemów przeciwpożarowych przed badaniem.

Metody wykrywania przecieków - Świat Instalacji

W naszej codziennej pracy napotykamy wiele rodzajów wycieków w różnych warunkach. Niektóre nieszczelności są niezwykle trudne do dokładnego zlokalizowania, ponieważ np. znajdują się w instalacji pod wysokim ciśnieniem (instalacja tryskaczowa) lub w miejscu trudno dostępnym mimo należytego umiejscowienia rewizji na instalacji. Niezależnie od stopnia trudności przebiegu przewodów instalacji oraz tego, czy instalacja znajduje się w budynku, czy poza nim, czy nawet pod ziemią, posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór metod wykrywania przecieków i dopasowujemy wykorzystane metody do specyfiki zlecenia.

Wykrywanie przecieków -prowadzimy naszą działalność na terenie całego kraju

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych fachowców, którzy zlokalizują nieszczelność i ją naprawią, zapraszamy do kontaktu.