Metody wykrywania przecieków

Stosujemy skuteczne metody lokalizacji przecieków i wycieków.
Jesteśmy profesjonalistami w znajdywaniu nieszczelności wodnych.

lokalizacja wycieków w całym kraju - Świat Instalacji

Posługujemy się sprawdzonym i specjalistycznym sprzętem.
Ciągle się rozwijamy i szkolimy z branżowych nowinek technologicznych w temacie – lokalizacja wycieku.

Dysponujemy grupą wykwalifikowanych ekspertów

Działamy w branży
już od 13 lat

Pracujemy na sprzęcie wiodących światowych producentów

Posiadamy wymagane uprawnienia budowlane i energetyczne

W naszej firmie lokalizacje wycieków wody wykonujemy bazując tylko i wyłącznie na skutecznych bezinwazyjnych metodach pomiarowych. Dążymy do do jak najbardziej precyzyjnej lokalizacji i wskazaniem faktycznego punku uszkodzenia badanej instalacji. Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie pytania, wyjaśnimy i doradzimy. 

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie ewentualnych spadków ciśnienia, które mogą wskazywać na istnienie wycieków. Próbę szczelności przeprowadza się zawsze po całkowitym zmontowaniu instalacji, ale przed podłączeniem armatury i innych urządzeń. Pozytywny wynik próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji oraz brak problemów podczas jej eksploatacji.

Badania termowizyjne wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Wszystkie obiekty naszego otoczeniu emitują fale elektromagnetyczne. Badanie termowizyjne polega na zdalnym pomiarze temperatury na powierzchni badanych powierzchni czyli urządzeń, przedmiotów, przegród budowlanych. Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów np. w tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów.
Woda wypływająca pod ciśnieniem przez nieszczelność wytwarza falę dźwiękową („szum wycieku”), która przemieszcza się w obu kierunkach po rurociągu. Szum ten jest rejestrowany przez dwa czujniki (mikrofony piezoelektryczne albo hydrofony) zamontowane na sieci w dwóch różnych punktach pomiarowych, wzmacniany i przesyłany drogą radiową przez nadajniki do korelatora . W korelatorze następuje porównanie sygnałów odebranych z obu nadajników i identyfikacja cech wspólnych tych sygnałów (korelacja) oraz obliczenie dokładnej odległości miejsca wycieku od obu czujników na podstawie opóźnienie czasowego odbioru sygnałów
wykazujących wspólne cechy, odległości między czujnikami i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym rurociągu.

Metoda akustyczna – loggery

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu. Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie korelacji wielokrotnej szumów rejestrowanych jednocześnie w różnych punktach pomiarowych na sieci wodociągowej, Ponadto proces korelacji można przeprowadzić w dowolnym czasie na podstawie zarejestrowanych szumów, stąd sama rejestracja szumów może mieć miejsce w nocy, gdy pobory wody i poziom hałasów
zewnętrznych są najniższe, a korelacja w dogodnym czasie podczas normalnego dnia pracy.

Badanie sondami wgłębnymi dużych średnic DO 300 M

Badanie sondami wgłębnymi dużych średnic to akustyczna lokalizacja nieszczelności w znajdujących się pod ciśnieniem przewodach hydraulicznych, także po stronie instalacji domowych czy sieciach wodociągowych. Badanie polega na wprowadzeniu w przewody rur wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Niewrażliwy na hałas otoczenia, precyzyjny mikrofon zastosowany w urządzeniu pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej. Sygnał mikrofonu jest przekazywany bezprzewodowo.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu, poprzez hydrant lub zawór na przyłączu, gazu obojętnego pod ciśnienie: azotu (95%) z domieszką wodoru (5%). Jest to mieszana gazów całkowicie nietoksyczna, niepalnej, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu i dzięki swoim właściwościom lotnym i małej gęstości przenika w kierunku pionowym poprzez grunt i powierzchnie utwardzone asfaltem, betonem, czy materiałami ceramicznymi, gdzie jest wykrywany próbnikiem wodoru. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne - zobrazujemy wnętrze instalacji

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów, takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych jak i w dużych obiektach przemysłowych, pozwalając na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Substancje barwiące

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików i uszczelnień materiałów budowlanych, a także wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Polega na zabarwieniu medium znajdującego się w instalacji, czy rurociągu i obserwacji ewentualnych miejsc przecieku. Wydostający się zabarwiony płyn, niezależnie od tego, czy jest to woda, gaz, czy glikol jasno wskazuje miejsce nieszczelności. Następnym krokiem będzie szybkie uszczelnienie miejsca wycieku, aby zabezpieczyć instalację na przyszłą eksploatację.

Badanie szczelności metodą dymową

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu , umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją co z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.
Wykorzystywany dym w urządzeniu zadymiarki jest całkowicie neutralny i bezpieczny dla ludzi, nie wpływa negatywnie na czujki dymowe i nie wymaga w ingerencji systemów przeciwpożarowych przed badaniem.

Badanie metodą ultradźwiękową

Metoda badania lokalizacji miejsc wycieku za pomocą ultradźwięków jest całkowicie bezinwazyjna. Wpływa to na koszty usługi lokalizacji przecieku, znacznie je obniżając. W dodatku jest to metoda, dzięki której można z dużą dokładnością określić miejsce wystąpienia nieszczelności na rurociągu. Detekcja ultradźwięków polega na zebraniu fal ultradźwiękowych poprzez specjalny rejestrator do urządzenia centralnego. Stopień natężenia fal pozwoli na określenie miejsca wycieku medium z rurociągu.

Trasowanie ułożenia rur wodociągowych

Metoda ta jest ściśle powiązana z badanie akustycznym. Trasowanie ułożenia wodociągu w gruncie uzależnione jest od rodzaju podłoża, opsypki, i wielu innych czynników. Pochwalić się możemy usługami które już wykonaliśmy i w sposób precyzyjny wskazaliśmy kilkadziesiąt tras przebiegu instalacji. 

W naszej codziennej pracy napotykamy wiele rodzajów wycieków w różnych warunkach. Niektóre nieszczelności są niezwykle trudne do dokładnego zlokalizowania, ponieważ np. znajdują się w instalacji pod wysokim ciśnieniem (instalacja tryskaczowa) lub w miejscu trudno dostępnym mimo należytego umiejscowienia rewizji na instalacji. Niezależnie od stopnia trudności przebiegu przewodów instalacji oraz tego, czy instalacja znajduje się w budynku, czy poza nim, czy nawet pod ziemią, posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór metod wykrywania przecieków i dopasowujemy wykorzystane metody do specyfiki zlecenia.

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych fachowców, którzy zlokalizują wyciek i go naprawią, zapraszamy do kontaktu.