Gaz znacznikowy

Gaz znacznikowy –
metoda wykrywania przecieków
w rurociągach.
Świat instalacji –
działamy w całej Polsce
Świat Instalacji

Gaz znacznikowy

Gaz znacznikowy to czynnik, dzięki któremu można wykryć nieszczelności na rurociągach np. wodnych, czy grzewczych. To metoda szybka, bezpieczna i niezawodna. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z pytaniami od Klientów, czy wykrycie nieszczelności będzie się wiązało z wieloma pracami rozbiórkowymi, czy odkrywkowymi, ze zdejmowaniem okładzin itd. Odpowiedź nie zawsze musi być twierdząca. Dokładamy wszelkich starań, aby dobrać jak najmniej inwazyjne metody wykrycia przecieków. Pracujemy z profesjonalistami z branży sanitarnej, którzy każdorazowo właściwie dobierają technikę prac do panujących warunków.

Świat Instalacji

Metoda gazu znacznikowego

Metoda gazu znacznikowego polega na wprowadzeniu do wewnątrz rurociągu  obojętnego gazu. Gaz ten jest niepalny, bezwonny i składa się w 95% z azotu z domieszką wodoru (5%). Wprowadza się go pod ciśnieniem do rurociągu poprzez hydrant lub zawór na przyłączu. W przypadku wystąpienia nieszczelności gaz wydostanie się poza rurociąg przez szczeliny, pęknięcia, ubytki. Gaz znacznikowy cechuje się niską gęstością, więc z łatwością przenika on przez grunt, a także powierzchnie utwardzone typu asfalt, beton, materiały ceramiczne. Na powierzchni ziemi jest on możliwy do wykrycia dzięki zastosowaniu specjalnych czujników wodoru. W miejscu wykrycia gazu można dopatrywać się występowania nieszczelności z dużą dokładnością. Ze względu na swoje właściwości gaz znacznikowy dobrze sprawdza się w przypadku detekcji wycieków na rurociągach znajdujących się poza budynkami, w gruncie, czyli na różnego rodzaju sieciach sanitarnych, np. na wodociągu, sieci grzewczej itp.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

metoda - próżniowa

Wykrywanie przecieków metodą gazu znacznikowego

Wykrywamy przecieki w każdym miejscu z wykorzystaniem różnego rodzaju metod. Profesjonalnie, kompleksowo, skutecznie.