Nieszczelność gazu

Wykryjemy nieszczelność gazu
w instalacji gazowej
w budynkach w całej Polsce
gazociag
Zajmujemy się lokalizacją nieszczelności
w instalacjach gazowych
w budynkach mieszkalnych
w Łodzi i okolicach

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa, czyli zespół przewodów wewnątrz budynku, które rozprowadzają czynnik, jakim jest gaz ziemny, do odbiorników typu kocioł grzewczy, kuchenka gazowa, czy podgrzewacz wody.

Gaz jako materiał wybuchowy podlega restrykcyjnym przepisom w prawie polskim. Instalacja gazowa musi spełniać określone Normy i przepisy prawne. Inaczej uprawniona osoba nie odda instalacji do użytku. 

W Polsce do wielu budynków jest doprowadzony czynnik – gaz ziemny poprzez odpowiednie przyłącza gazowe, a następnie czynnik ten jest doprowadzony do odbiorników w budynku. Najczęściej gazem zasilane są:

  • kotły grzewcze
  • kuchenki gazowe
  • przepływowe podgrzewacze wody.

Nieszczelność gazu w mieszkaniu

Gaz posiada specyficzny zapach. Dlaczego? Właśnie po to, aby szybko zareagować w przypadku jakiegokolwiek wycieku czynnika z instalacji. Zgodnie z przepisami w kotłowni gazowej powinien być ponadto zamontowany czujnik gazu, który wykryje gaz ulatniający się do otoczenia i zaalarmuje odpowiednie służby serwisowe i nie tylko w celu zatamowania przecieku. W mieszkaniach raczej nie stosuje się specjalistycznych czujników ani pomiaru ciśnienia gazu. Pomiar taki daje sygnał w przypadku obniżenia się ciśnienia w instalacji, że gdzieś nastąpił ubytek gazu i niezwłocznie należy przystąpić do zlokalizowania miejsca wycieku i zatamowania go.

W mieszkaniu możemy polegać wyłącznie na własnym węchu. Czasami mimo regularnie dokonywanych przeglądów instalacji gazowych pojawi się nieszczelność na instalacji gazu w mieszkaniu. Wówczas należy odciąć dopływ gazu do mieszkania i zadzwonić po specjalistów, którzy zlokalizują miejsce wycieku i je naprawią. Takimi specjalistami jesteśmy my – firma Świat Instalacji, która ekspresowo reaguje na każde zlecenie. Nasze numery alarmowe pozwalają naszym Klientom zgłaszać potrzebę wykrycia przecieku niemal przez cały dzień. 

Nieszczelność gazu - jak wykryć?

Jak wykryć nieszczelność gazu? Nasi wyszkoleni fachowcy po wykonaniu oględzin miejsca wystąpienia nieszczelności, czyli mieszkania, kotłowni lub szachtu instalacyjnego, przystępują do wyboru odpowiedniej metody poszukiwania miejsca wycieku.

Zależnie od lokalizacji rurociągu gazowego, który uległ rozszczelnieniu oraz od typu budynku, w jakim się znajduje możemy zastosować różne metody wykrywania wycieku. Najczęściej wspieramy się specjalistycznymi czujkami w naszej codziennej pracy. Na wstępie lokalizowania wycieku gazu najczęściej przeprowadzamy próbę szczelności instalacji, która pozwala na stwierdzenie, jak duża jest skala wycieku: czy jest to drobna nieszczelność i ubytek ciśnienia w instalacji jest niewielki, czy straty ciśnienia są duże, co oznacza wyciek dużych rozmiarów. 

Próba szczelności instalacji gazowej to nie jedyna metoda, jaką się posługujemy podczas procesu wykrywania nieszczelności. Nasze metody poznasz, klikając w poniższy przycisk. 

Nieszczelność gazu - wykrywanie

Firma Świat instalacji szybko i kompleksowo zajmie się zlokalizowaniem miejsca nieszczelności instalacji gazowej w Twoim domu w Łodzi i okolicach oraz w większych budynkach w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu. Działamy sprawnie i szybko.