Zadymianie

Zadymianie jako metoda
lokalizowania przyczyn nieszczelności sprawdzanych materiałów.
uslugi - zadymiania

Wykonujemy  diagnostykę metodą zadymiania ciśnieniowego wszelkiego rodzaju instalacji  na terenie całego kraju.

Zadymianie

Nasza firma zajmuje się pełną diagnostyką różnego rodzaju konstrukcji budowlanych na terenie praktycznie całej polski. Jednym z elementów naszej profesji jest zadymianie ciśnieniowe. Posiadamy kilka rodzajów maszyn zadymiających dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć diagnostykę różnego rodzaju konstrukcji budowlanych, jak i  przewodów instalacji:

 • kanalizacyjnych
 • wodociągowych 
 • wentylacji (mechanicznej i grawitacyjnej)
 • innych przewodów technologicznych
zadymianie- kanalizacji
zadymianie - rur

Zadymianie kanałów odpływowych

Częstym problem w budynkach jednorodzinnych są niewielkie i trudne do wykrycia nieszczelności instalacji kanalizacyjnych i odpływowych. Następstwem takiej awarii najczęściej jest wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń. Wydostający się fetor jest ciężki do znalezienia standardowymi metodami. Dzięki zadymiarce kanałowej szybko i skutecznie wykrywamy  miejsca uszkodzeń. Oczywiście  aby wynik i jego oczy był prawidłowy do tego zadania wykorzystujemy dodatkowe metody dzięki którym finalny efekt pracy przynosi oczekiwane rezultaty dla klienta.

Zadymianie przewodów wentylacyjnych

Lokalizacja nieszczelnych przewodów wentylacji z zastosowanie dymu penetrującego podawanego przez zadymiarki to świetny sposób na znalezienie przyczyn złej pracy wentylacji mechanicznej. Jesteśmy w stanie zdiagnozować  powód złego rozkładu ciśnień w pomieszczeniach, zarówno po stronie tłoczącej świeże powietrze jak i wyciągu tzw. brudnego powietrza.

Za pomocą urządzeń zadymiających wykonujemy testy urządzeń przeciwpożarowych konieczne do prawidłowego działania systemu zabezpieczającego. Sprawdzamy szczelność instalacji wentylacyjnych, rekuperacji czy kanałów spalinowych.

uslugi - zadymiania
zadymianie - rur

Zadymianie kanalizacji

Profesjonalnie zajmujemy się wykrywaniem wycieków występujących w sieciach kanalizacyjnych. Każda nieszczelność na sieci kanalizacyjnej może mieć negatywne skutki dla środowiska i dla ludzi, o nieprzyjemnych zapachach nawet nie wspominając. Niezależnie od typu sieci kanalizacyjnej, czy jest to:

 • kanalizacja deszczowa,
 • kanalizacja sanitarna – bytowa,
 • kanalizacja ogólnospławna,

niezwykle istotnym czynnikiem w zlokalizowaniu wycieku jest czas. Im dłuższy czas wycieku, tym większe straty i tym samym koszty przywrócenia do stanu sprzed wystąpienia awarii. Profesjonaliści ze Świata instalacji zajmą się problemem nieszczelności kompleksowo – dobiorą najskuteczniejszą metodę lokalizacji wycieku oraz dokonają uszczelnienia.

 

Zadymianie kanałów z firmą Świat instalacji

Wykorzystujemy profesjonalny generator kanałowy. Z urządzenia generowany jest gęsty dym, który wtłaczamy w rury kanalizacyjne pod małym ciśnieniem. Dym ten jest całkowicie bezwonny i bezpieczny dla otoczenia. medium szybko rozchodzi się po całej  instalacji kanalizacyjnej wydostając się przy tym na zewnątrz przez wszelkie nieszczelności, studnie rewizyjne, czyszczaki, kratki itp.

 • Zadymiarka kanałowa wypełnia dymem rury, szachty różnego rodzaju kanały pozwalając zlokalizować miejsca nieszczelności, wycieki czy nieprawidłowe połączenia. Dzięki zadymiarce mamy pełną kontrolę rurociągów i drenaży.
 • Zasada działania zadymiarki polega na wtłoczeniu w sprawdzany kanał odpowiedniej ilości dymu w nieograniczonym zakresie długości , a nietoksyczny płyn z którego wytwarza się czynnik  jest  całkowicie bezpieczna.
 • Najczęściej stosujemy urządzenie do lokalizacji nielegalnych przyłączy, sprawdzenia drożności, czy namierzeniu  podłączonych odbiorników.
zadymianie - uslugi
Lokalizacja miejsc nieszczelności dachu

Zadymianie - metoda wykrywania nieszczelności dachów płaskich

Metoda zadymiania daje dobre rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich. Po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. Pozwala to na zlokalizowanie nawet drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Zadymianie - kiedy ma zastosowanie?

Kiedy stosujemy metodę zadymiania?

 • Podczas sprawdzania szczelności rurociągów,
 • Przy sprawdzaniu szczelności przewodów wentylacyjnych,
 • W celu wykonania prób szczelności zbiorników, osadników, szamb itp,
 • Do wykrywania wadliwych, bądź nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych,
 • Do ocenie stopnia zniszczenia wałów przeciwpowodziowych przez nory drapieżników i gryzoni,
 • W celu przewietrzenia studzienek kanalizacyjnych.

Usługi zadymiania - cena

Wycena usługi zadymiania oraz przygotowania obiektu do badania, czyli wykonania odpowiedniego uszczelnienia jak najmniej inwazyjną metodą jest każdorazowo kalkulowana zależnie od zakresu wykonywanych prac oraz rodzaju zastosowanego sprzętu pomiarowego i detekcyjnego. 

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie pytania, wyjaśnimy i doradzimy. 

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Zadymianie Łódź

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Grupa specjalistów w branży lokalizowania wycieków doradzi i dobierze najlepszą metodę pracy.