Detekcja ultradźwięków

Detekcja ultradźwięków to jedna z metod wykrywania przecieków w rurociągach cieczowych i gazowych. Działamy w całym kraju.

Detekcja ultradźwięków jako metoda wykrywania wycieków

Ultradźwięki to fale dźwiękowe o częstotliwości w zakresie od 20 kHz do 1GHz. W przełożeniu na słyszalność przez ludzkie ucho górna granica częstotliwości fali dźwiękowej to 20 kHz. Z tego powodu przyjmuje się, że ultradźwięki nie są słyszalne dla ludzi. 

Pochodzenie fal ultradźwiękowych może być bardzo różne, zaczynając od dźwięków występujących w przyrodzie, a kończąc na wykorzystaniu ich w medycynie. W branży instalacyjnej głównym źródłem ultradźwięków są mikro nieszczelności w instalacjach powietrznych i gazowych. Powstające nieszczelności podczas niewielkiego wypływu powietrza, generują falę akustyczną o częstotliwości w zakresie od 20 do 100 kHz. To zjawisko jest wykorzystywane właśnie w detekcji wycieków. Fale odbijają się od ciał oraz punktów stałych i słabną wraz z odległością, dlatego przy użyciu wyspecjalizowanych czujników jesteśmy w stanie zlokalizować ich źródło.

Dlaczego metoda detekcji ultradźwiękami?

Stosowane przez naszą firmę urządzenia pomiarowe,  pozwalają nam wykonać prawidłową detekcję nieszczelności i w sposób precyzyjny określić wypływ powietrza. Rejestrują przy tym  dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Dzięki charakterystycznym cechom ultradźwięków takim jak kierunkowość wypływu, świetnie się nadają się do pomiarów kontrolnych praktycznie dowolnych instalacji do przesyłu cieczy, instalacji próżniowych i powietrznych. Jednocześnie ultradźwięki tłumione są silniej niż dźwięki z zakresu słyszalnego, dzięki czemu są one najsilniejsze w bliskim sąsiedztwie źródła wycieku, co ułatwia poprawną detekcję uszkodzenia instalacji. Należy nadmienić, iż pomiar z wykorzystaniem przyrządów  do detekcji ultradźwięków jest pomiarem nieinwazyjnym, który może odbywać w trakcie normalnej eksploatacji instalacji.

Dzięki badaniom diagnostynwm można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, co przekłada się na oszczędności finansowe związane z wytworzeniem odpowiednich warunków pracy instalacji. 

Detekcja ultradźwiękami - zalety

Jednym z ważniejszych elementów poprawnego działania całego systemu produkcyjnego jest bezawaryjna praca linii technologicznej. W przypadku wycieków krytyczne jest bowiem wczesne wykrycie usterki i jej precyzyjne zlokalizowanie. Stosując prewencyjne badania  ultradźwiękowe można wychwycić zawczasu wszelkiego rodzaju mikro nieszczelności instalacji i zapobiec awarii całego systemu. Oczywiście takie badania powinny być  przeprowadzane systematycznie, co najmniej raz w miesiącu. 

Detekcja ultradźwiękami - zasady

Ultradźwięki w systemach ciśnieniowych powietrznych i cieczowych powstają na skutek turbulencji w przepływie w danej części instalacji i jej komponentów, np. zawory, kryzy, zasuwy. Wyciekanie substancji z instalacji w obrębie wadliwych elementów powoduje tworzenie się lokalnych turbulencji w czasie przepływu i wydostanie się na zewnątrz instalacji. Fale te odbijają się o elementy stałe przy jednoczesnym traceniu na sile. Urządzenia pomiarowe wychwytują właśnie takie krótkie uderzenia przetwarzając je w urządzeniu na dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. 

Detekcja ultradźwiękami - warunki

System do namierzania wycieków z instalacji wymaga kilku niezbędnych warunków do spełnienia:

  • dostęp bezpośredni do badanego źródła z każdej strony. Jest to na tyle ważne, aby móc dostawić element pomiarowy do każdego elementu instalacyjnego.
  • nie dopuszczenie do zgromadzenia się osadów z korozji czy farby. Ważne jest odizolowanie przewodów z elementów osłonowych i termicznych podczas badania. 

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Detekcja wycieków ultradźwiękami Łódź

Wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne metody wykrywania wycieków, także detekcję przy pomocy ultradźwięków. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.