• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

Oferta

 • Lokalizacja wycieków Wykrywanie nieszczelności
 • Badanie gazem znacznikowym
 • Badanie termowizyjne – termowizja
 • Badanie akustyczne
 • Hydraulik usługi
 • pęknięta rura
 • Próby szczelności
 • Wykrywanie nieszczelności
 • Wykrywanie przecieków
 • Wycieki
 • Lokalizacja wycieków dachu

Lokalizacja wycieków

ŚWIAT INSTALACJI oferuje usługi, których zadaniem jest zlokalizowanie przecieków wody w instalacjach centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, ciepłej wody, dachów, tarasów, basenów itp. W zależności od tego czy wyciek wody dotyczy zewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji przeciwpożarowej, czy też wyciek ma miejsce wewnątrz budynku, metodologia pomiaru jest dobierana w taki sposób aby zapewnić najlepsze rezultaty.
Poniżej zamieszczamy krótki opis różnych metod wykrywania wycieków.
⦁ Metoda termowizyjna – kamera termowizyjna – analiza zmiany temperatury w miejscu nieszczelności
⦁ Metoda akustyczna – specjalistyczne urządzenie nasłuchowe, geofon , logery, kolerator szumu – analizuje częstotliwość dźwiękową powstającą z szum wody.
⦁ Miernik wilgotności materiałów budowlanych – wykrywa wilgotności w miejscu przecieku.
⦁ Kamera inspekcyjna –pomaga zobaczyć i ustalić miejsca niedrożności lub uszkodzeń.
⦁ Metoda gazu znacznikowego – wprowadzona mieszanka wydostaje się za zewnątrz wycieku a specjalne detektory rejestrują poziom stężenia.