• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Oferta

  • Lokalizacja wycieków Wykrywanie nieszczelności
  • Badanie gazem znacznikowym
  • Badanie termowizyjne – termowizja
  • Badanie akustyczne
  • Hydraulik usługi
  • pęknięta rura
  • Próby szczelności
  • Wykrywanie nieszczelności
  • Wykrywanie przecieków
  • Wycieki
  • Lokalizacja wycieków dachu
  • Badanie termowizyjne wycieków
  • Badanie termograficzne

  Lokalizacja wycieków

  ŚWIAT INSTALACJI oferuje usługi, których zadaniem jest zlokalizowanie przecieków wody w instalacjach centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, ciepłej wody, dachów, tarasów, basenów itp. W zależności od tego czy wyciek wody dotyczy zewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji przeciwpożarowej, czy też wyciek ma miejsce wewnątrz budynku, metodologia pomiaru jest dobierana w taki sposób aby zapewnić najlepsze rezultaty.
  Poniżej zamieszczamy krótki opis różnych metod wykrywania wycieków.
  ⦁ Metoda termowizyjna – kamera termowizyjna – analiza zmiany temperatury w miejscu nieszczelności
  ⦁ Metoda akustyczna – specjalistyczne urządzenie nasłuchowe, geofon , logery, kolerator szumu – analizuje częstotliwość dźwiękową powstającą z szum wody.
  ⦁ Miernik wilgotności materiałów budowlanych – wykrywa wilgotności w miejscu przecieku.
  ⦁ Kamera inspekcyjna –pomaga zobaczyć i ustalić miejsca niedrożności lub uszkodzeń.
  ⦁ Metoda gazu znacznikowego – wprowadzona mieszanka wydostaje się za zewnątrz wycieku a specjalne detektory rejestrują poziom stężenia.

  EnglishPolish