Zajmujemy się kompleksowym wykrywaniem nieszczelności rur kanalizacji w budynkach

Lokalizujemy nieszczelności instalacji kanalizacji w budynkach w całej Polsce.

Instalacja kanalizacji

Definicja instalacji kanalizacji mówi o zespole przewodów kanalizacyjnych, które odprowadzają nieczystości z budynku. To zbiór elementów, które służą do zbierania, transportu, unieszkodliwiania a także odprowadzania ścieków przez kanały ściekowe. Ścieki dzielą się na dwa rodzaje:

  • ścieki bytowo – gospodarcze
  • ścieki deszczowe (np. instalacja rynnowa).

Oba rodzaje nieczystości musza zostać odprowadzone z budynku. Instalacja kanalizacji musi być montowana z odpowiednim spadkiem, aby nieczystości nie zalegały w rurociągu. Dodatkowo rurociągi kanalizacyjne mogą być wykonane z różnych materiałów, np. żeliwa, polipropylenu, PCV, kamionka, HDPE. Ważne, aby materiał, z jakiego wykonane są rury był odporny na ścieranie oraz działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych, gdyż takie także są usuwane z budynków poprzez instalację kanalizacyjną. 

Nieszczelność rur kanalizacji w budynku

Nieszczelność rur kanalizacji w budynku może mocno dać się we znaki jego użytkownikom. Nieprzyjemny zapach, czy widok ścieków, które wypływają z instalacji kanalizacji, nie należą do przyjemności. Rury kanalizacyjne w budynku są prowadzone najczęściej w ścianach lub szachtach, a odpływy często są wkute w wylewkę podłogi. Z tego powodu zlokalizowanie miejsca występowania nieszczelności może być utrudnione. 

Nasza firma dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą fachowców w branży instalacyjnej. Wykrywamy nawet najmniejsze nieszczelności instalacji kanalizacyjnej w budynkach różnego przeznaczenia. Działamy w całym kraju w dużych budynkach typu biurowce, zakłady przemysłowe. W Łodzi i okolicach świadczymy usługi także dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.

Zapraszamy do kontaktu z nami – wykonamy oględziny i kompleksowo zajmiemy się wykryciem miejsca wycieku ścieków.

Metody wykrywania nieszczelności rur kanalizacji

W naszej codziennej pracy przy wykrywaniu nieszczelności instalacji kanalizacyjnych posługujemy się wieloma metodami. Za każdym razem dobieramy nasze sposoby na wykrycie wycieku tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na wygląd pomieszczenia oraz instalacji. Nasze metody są skuteczne i bezpieczne.

Dodatkowo oferujemy usługę naprawy nieszczelności. Usuwamy nieszczelności w sposób bezinwazyjny.  Poznaj naszą usługę renowacji rur w sposób bezinwazyjny. 

Wyszkoleni fachowcy, którzy tworzą zespół Świata Instalacji pomogą w szybkim wykryciu nieszczelności. Skontaktuj się z nami.

Lokalizacja wycieków wody w instalacjach wodnych - nasze metody

Próby szczelności instalacji

Termowizja

Metoda akustyczna – geofon

Metoda akustyczna – korelacja wycieku

Metoda akustyczna – loggery​

Badanie sondami wgłębnymi dużych średnic

Gaz znacznikowy

Kamery inspekcyjne

Substancje barwiące​

Metoda dymowa

Wykrywanie nieszczelności rur kanalizacji

Firma Świat instalacji szybko i kompleksowo zajmie się zlokalizowaniem miejsca nieszczelności instalacji kanalizacyjnej w Twoim domu w Łodzi i okolicach oraz w większych budynkach w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu. Działamy sprawnie i szybko.