Próba szczelności

Wykonujemy próby szczelności instalacji wodnych, grzewczych, kanalizacyjnych i gazowych.

przeciek24.com

Każda instalacja przed oddaniem do użytkowania powinna zostać poddana ciśnieniowej próbie szczelności. To nic innego jak wykonanie sprawdzenia poprawnego wykonania instalacji oraz sprawdzenia poprawności połączeń wszystkich elementów instalacji. Aby nie było za łatwo, każdy materiał instalacyjny i każdy producent wskazuje na jakich parametrach i na jakich ciśnieniach oraz czynniku powinien być wykonany test szczelności. 

Próba szczelności ogrzewania podłogowego

Zanim zaleje się rury jastrychem po ułożeniu, koniecznie należy wykonać próbę szczelności ogrzewania podłogowego. Jeśli ten etap zostanie pominięty, szybko może okazać się, że pojawiły się przecieki w ogrzewaniu podłogowym. Ta sytuacja wiąże się z koniecznością kucia w nowej podłodze i z kolejnymi kosztami. Wykonanie próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego jest bardzo ważne i nie powinno się tego pomijać.

Przeciek24 - Instalacja ogrzewania podłogowego - Próba szczelności ogrzewania podłogowego

Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej regulują odpowiednie przepisy, m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przed przystąpieniem do wykonania próby ciśnieniowej instalacji gazowej należy sprawdzić, czy przewody są ułożone prawidłowo i z właściwych materiałów, trzeba sprawdzić jakość połączeń (skręcanych, spawanych i zaprasowywanych). Do próby ciśnieniowej należy wykorzystać manometr pomiarowy o klasie co najmniej 0,6.

Dla instalacji gazowej ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Wynik pozytywny próby szczelności uzyskuje się, gdy w czasie pół godziny od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie wystąpi spadek ciśnienia.

Próba szczelności instalacji co

Próba szczelności instalacji co polega na tym samym, co próba ciśnieniowa dla instalacji wodnej. Wstępnie należy instalację odpowiednio przygotować – zastąpić newralgiczne urządzenia i armaturę zaworami odcinającymi lub zaślepić te miejsca. Następnie należy napełnić instalację wodą i ją odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 2 bar + ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar dla instalacji grzejnikowej i 9 bar dla instalacji płaszczyznowej (podłogowej lub ściennej). Przyczyną takiej różnicy jest fakt, że instalacjach ogrzewania podłogowego są stosowane pompy o większej wysokości podnoszenia, co daje dużo wyższe opory przepływu. 

W przypadku instalacji grzewczej także duże znaczenie w przeprowadzeniu procesu próby ciśnieniowej ma materiał, z jakiego wykonane są rury instalacji. 

 

przeciek24.com

Próba szczelności instalacji wodnej

Zanim wykonamy próbę szczelności instalacji wodnej należy się do tego przygotować. Będzie potrzebne napełnienie instalacji zimną wodą oraz jej dokładne odpowietrzenie. Manometr z pomiarem o dokładności odczytu do 0,1 bar będzie koniecznym narzędziem. Należy pamiętać, aby odłączyć wszelkie urządzenia oraz armaturę, które mogłyby zakłócić próbę ciśnieniową (wywołać niepotrzebne ubytki ciśnienia). Ich miejsca należy zaślepić, bądź zastąpić je zwykłymi zaworami odcinającymi o pełnym przelocie. 

Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar. Na proces wykonania badania szczelności instalacji wodnej ma wpływ rodzaj materiału, z jakiego wykonane są rury. 

Dla rur metalowych początkowo ciśnienie podnoszone jest do wartości ciśnienia próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez 30 minut. Próba jest zaliczona, gdy manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a na połączeniach kształtek i rur nie wystąpi roszenie lub przeciek. Pamiętać należy, że w przypadku połączeń gwintowanych możliwy jest spadek ciśnienia o 2%.

Jeśli próbie poddawana jest instalacja wodna z rur z tworzyw sztucznych, to proces ten się wydłuża. Powodem większej komplikacji takiej próby jest fakt, że spadek ciśnienia na manometrze pomiarowym może być wywołany np. elastycznością przewodów, a nie ubytkami szczelności.

W przypadku instalacji wody ciepłej, wykonuje się także próbę „na gorąco” przy wypełnieniu rurociągów ciepłą wodą o temperaturze +55°C i ciśnieniu 0,6 MPa.

Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej

Szczelność instalacji kanalizacyjnej to priorytet. Niestety nie w pełni zachowana ma przykre skutki.

Ważne, aby przed oddaniem budynku do odbioru lub po przeprowadzeniu modernizacji, czy remontu instalację kanalizacyjną poddać sprawdzeniu. Należy przetestować szczelność podejść do poszczególnych przyborów, rur spustowych, czy odpływów.

 1. Podejścia kanalizacyjne i przewody spustowe.
  Należy skontrolować, czy nie występują wycieki z instalacji w trakcie swobodnego przepływu wody. Jeżeli woda nie wypływa na żadnym połączeniu, czy na długości przewodu, próbę uznaje się za zaliczoną.
 2. Przewody odpływowe.
  Należy napełnić je wodą na wysokość powyżej kolanka, które łączy pion z danym przewodem. Jeżeli woda nie wypływa przez połączenie, to wynik próby szczelności uznany będzie za pozytywny.
próby szczelności łódź

Próba szczelności instalacji - zasady

W naszej pracy kierujemy się wiedza i doświadczeniem. Dodatkowo:

 • stosujemy wzorcowe manometry o różnych klasach pomiarowych,
 • każda próba zakończona jest protokołem z przeprowadzonych działań pomiarowych,
 • posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w diagnostyce instalacji,
 • nasi technicy posiadają wykształcenie techniczne i odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania prób szczelności,
 • nasze uprawnienia spełniają warunki i są honorowane przez nadzory budowlane.

Próba ciśnieniowa - przepisy

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem. Dopuszcza się wykonywanie prób szczelności  wodą lub powietrzem sprężonym, podczas odbiorów częściowych instalacji. Podczas badania szczelności definitywnie zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. Główna próba szczelności powinna być wykonana w ścisłej zgodności z wytycznymi producenta przewodów, urządzeń, armatury etc.

zadymianie- kanalizacji

Próby szczelności kanalizacji z tworzyw sztucznych - akty prawne

Temat pomiarów szczelności przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wobec ich coraz większej powszechności nabrał dużego znaczenia zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców. Wielu posiadaczy, czy operatorów sieci kanalizacyjnych nurtują pytania :czy mając nieszczelną kanalizację, nieświadomie nie narażamy się na astronomicznie wysokie kary, odszkodowania lub wręcz utratę wolności? Ciekawe jest to, że w zasadzie w żadnych aktach prawnych takie zagrożenie nie jest sformułowane wprost. Ale jeśli spojrzymy na nieszczelną kanalizację jako na źródło zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych oraz przyczynę zmian stosunków wodnych, to sprawa zaczyna wyglądać dużo gorzej. Akty prawne, które poruszają te tematy to między innymi:

Próby szczelności instalacji cena

Próba szczelności a dokładnie jej cena jest uwarunkowana kilkoma czynnikami. Zależy ona od rodzaju instalacji, stopnia trudności przeprowadzenia danego badania, ilości użytego specjalistycznego sprzętu testowego. W trakcie całego procesu nasi eksperci służą wsparciem oraz profesjonalnym doradztwem. W celu ustalenia szczegółów odnośnie kosztów prób ciśnieniowych, zapraszamy do kontaktu.

Próby szczelności

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy w przypadku prób ciśnieniowych – prosimy o telefon.