Geofon

Geofon – metoda akustyczna wykrywania przecieków
w rurociągach –
cała Polska
Świat Instalacji

Geofon - metoda akustyczna

Geofon to przyrząd, który przenosi drgania mechaniczne w impulsy elektryczne. Wykorzystujemy ten przyrząd do wykrywania wycieków w rurociągach wody pitnej oraz grzewczej. 

Szum, jaki wydaje medium, które pod ciśnieniem wycieka z rurociągu, jest przenoszony na powierzchnię gruntu. W tym miejscu drgania wywołane przez ten szum są wychwytywane przez geofon. Dzięki temu można określić miejsce przecieku oraz cały obszar, na którym nieszczelność występuje.

Metoda akustyczna wykrywania nieszczelności - geofon

Wykrywanie nieszczelności rurociągów za pomocą metody akustycznej cechuje się brakiem jakichkolwiek dodatkowych prac typu kucie, wykopy. Jest bezinwazyjna, a pozwala dość precyzyjnie określić miejsce wystąpienia przecieku. Dlaczego? Woda, która wypływa z rury wytwarza szum. Wyróżnia się dwa rodzaje szumów:

  1. wibracje rurociągu
    Generuje je woda wypływająca przez szczelinę w ściance rury pod dużym ciśnieniem. Może on być przenoszony przez rurę na dość dużą odległość.
  2. wibracje gruntu
    Powodują je uderzenia wody, która pod dużym ciśnieniem wydostaje się przez nieszczelność z rurociągu. Te wibracje są zbierane z powierzchni gruntu poprzez specjalny mikrofon gruntowy. Następnie drgania te są przetwarzane na ekranie jednostki sterującej.

Geofon - akustyczna metoda wykrywania wycieków

W ramach naszych usług lokalizacji przecieków na rurociągach oferujemy także wykrywanie nieszczelności przy pomocy specjalistycznego sprzętu, jakim jest niewątpliwie geofon. Opierając się na wynikach pomiarów tą metodą, można w sposób bezinwazyjny określić miejsce wycieku i przystąpić do usuwania awarii. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Firmę „Świat instalacji” tworzą wyszkoleni fachowcy, którzy dobiorą właściwe metody pracy tak, aby osiągnąć pełen efekt, jak najmniejszą ingerencją w instalację.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Geofon Łódź

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych fachowców, którzy zlokalizują nieszczelność i ją naprawią, zapraszamy do kontaktu.