Barwnik do wykrywania nieszczelności

Barwnik do wykrywania nieszczelności wykorzystujemy do
bezinwazyjnej lokalizacji przecieków. Działamy w całej Polsce.

Barwnik do wykrywania nieszczelności

Barwnik do wykrywania nieszczelności to nic innego, jak substancja barwiąca przystosowana do wielorakiego zastosowania w branży instalatorskiej i nie tylko. Barwniki przemysłowe dzielimy na:

  • naturalne barwniki spożywcze,
  • barwniki chemiczne nietoksyczne,
  • barwniki fluorescencyjne.

Barwniki mogą być zastosowane do wykrywania nieszczelności w instalacjach domowych i mieszkaniowych, nieszczelności dachów płaskich, do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych lub do wyznaczenia trasy przepływu wody.

Barwniki naturalne do wykrywania nieszczelności

Barwniki naturalne do wykrywania nieszczelności powinny spełniać wymagania stawiane dla żywności w naszym kraju i dodatkowo być przyjazne dla środowiska, w 100% ulegać biodegradacji. Najczęściej stosujemy je do:

  • lokalizacji i kontroli przebiegu przyłączy kanalizacyjnych,
  • do wykrywania nieprawidłowych lub nieszczelnych połączeń kanalizacji.

Należy pamiętać że substancja ta składa się tylko i wyłącznie z naturalnych składników. Dla przykładu jeden ze środków, jaki stosujemy jest kompozytem spiruliny, jabłek, syropu sacharydowego, kwasu cytrynowego.

Barwnik chemiczny do wykrywania wycieków

Głównym składnikiem barwnika chemicznego do wykrywania wycieków jest substancja fluoryzująca, która jest widoczna gołym okiem. W dodatku barwnik ten jest nietoksyczny i może być stosowany w rurociągach wody pitnej. Substancja ta jest często stosowana do wyznaczania przebiegu odpływu. W niskim stężeniu, łatwo rozpuszczalny proszek nie jest substancją toksyczną i może być stosowany do lokalizacji wycieków i kontroli szczelności wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie kapilarnego wnikania zabarwionej wody, co powoduje znaczne spowolnienie i opóźnienie przepływu. Umożliwia on wykrycie nawet najdrobniejszych nieszczelności. Stosowane przez nas roztwory posiadają barwę ciemnoczerwoną. Zaznaczyć trzeba, że nie jest to substancja fluorescencyjna.

Barwniki fluorescencyjne do wykrywania przecieków

Barwnik o nazwie Luminat to 11% anionowy, wodny roztwór barwiący, rozpuszczalny w wodzie i nie ulegający rozpadowi. Jest to substancja szczególnie dobrze przystosowana do lokalizacji wycieków w dachach tarasowych oraz do lokalizacji nieszczelności niedostępnych odpływów wodnych albo przewodów. Ze względu na bardzo małą wielkość cząstek, barwnik ten wyróżnia się dobrym transportem kapilarnym i jest niezwykle wydajny. W zależności od rodzaju zastosowania wystarcza uzyskanie stężenia rzędu 0,3 do 3%.

Jest bardzo często wykorzystywany do kontroli szczelności odpływów, rur wodociągowych, uszczelnień oraz powierzchni płaskich dachów. Luminat jest bezbarwny, dlatego jego ślady na murach, dachach i ścianach są gołym okiem niewidoczne. Wykrycie barwnika możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia. 

Barwnik do sprawdzania szczelności - metoda wykrywania wycieków

W ramach naszych usług lokalizacji przecieków i wycieków na różnego rodzaju instalacjach sanitarnych i grzewczych oferujemy także wykrywanie nieszczelności przy pomocy barwników przemysłowych. Opierając się na wynikach pomiarów tą metodą, można w sposób bezinwazyjny określić miejsce wycieku i przystąpić do usunięcia awarii. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Firmę „Świat instalacji” tworzą wyszkoleni fachowcy, którzy dobiorą właściwe metody pracy tak, aby osiągnąć pełen efekt, jak najmniejszą ingerencją w instalację.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Barwniki przemysłowe detekcja Łódź

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych fachowców, którzy zlokalizują nieszczelność i ją naprawią, zapraszamy do kontaktu.