Loggery

Loggery – stosujemy tę metodę
do wykrywania wycieków w sieciach
i instalacjach wodociągowych
w całej Polsce.

Loggery - do czego służą?

Loggery przeznaczone są do akustycznego monitorowania sieci wodociągowych w celu oceny szczelności sieci w wyznaczonych strefach oraz wykrycia i wstępnej lokalizacji wycieków. System ten dokonuje jednoczesnego pomiaru szumów i zakresu częstotliwości wycieków. Dzięki temu dostarcza informacji o przybliżonej odległości wycieku. Dzięki zastosowaniu skali barw (od niebieskiej do żółtej) użytkownik ma dodatkowe wsparcie wizualne. 

Loggery - zalety stosowania

  • łatwa instalacja, 
  • oszczędność czasu,
  • nawigacja GPS prosto do miejsca wycieku,
  • bezobsługowa praca w godzinach nocnych,
  • pomiar w czasie rzeczywistym,
  • raporty z pomiarów wraz z wykresami,
  • pamięć ponad miliona zapisów.

Zasada działania loggerów

W zależności od konfiguracji logger posiada od jednego do czterech dowolnie programowalnych kanałów rejestracyjnych, w tym kanały analogowe do pomiaru i rejestracji ciśnienia. Wyposażony jest również w kanały cyfrowe współpracujące np. z wodomierzami wyposażonymi w kontaktronowy nadajnik impulsów. Ponadto logger można zastosować do wyzwalania alarmów oraz do uruchomienia określonych reakcji urządzeń po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych.

 

Pomiar nocny

Metoda ta jest wyjątkowo skuteczna przy lokalizacji trudnych do znalezienia wycieków, ponieważ w godzinach nocnych niski poziom szumów zakłócających w niewielkim stopniu wpływa na pomiary.

Lokalizacja precyzyjna 

To jedno z unikalnych zastosowań loggerów. Dzięki tej funkcji lokalizator jest w stanie potwierdzić punktowo wyniki korelacji bez dodatkowych urządzeń. 

Logger - pomiar natychmiastowy

Pomiar natychmiastowy loggerów służy do przeprowadzania korelacji na sieci. W tym celu czujniki są najpierw programowane, a następnie umieszczane na sieci i po pomiarze zbierane do odczytu i oceny wyników.

Pomiar nocny loggerów

Metoda ta jest wyjątkowo skuteczna przy lokalizacji trudnych do znalezienia wycieków, ponieważ w godzinach nocnych niski poziom szumów zakłócających w niewielkim stopniu wpływa na pomiary.

Lokalizacja precyzyjna loggerów

Lokalizacja precyzyjna loggerów to jedno z unikalnych ich zastosowań. Dzięki tej funkcji lokalizator jest w stanie potwierdzić punktowo wyniki korelacji bez dodatkowych urządzeń.

Loggery - metoda wykrywania wycieków w instalacjach wodociągowych

W naszej firmie jedną ze standardowych usług jest wychwytywanie i usuwanie awarii instalacji wodociągowych. Nasz park specjalistycznych urządzeń, takich jak loggery, czy inne elementy pomiarowe, w połączeniu ze świetną kadrą techników i inżynierów poradzi sobie ze znalezieniem nieszczelności. 

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty i rozwiązania problemu. 

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Loggery Łódź

Nasza firma kompleksowo, niedrogo i profesjonalnie zajmie się wykryciem przecieku na instalacji oraz sieci wodociagowej. Zapraszamy do kontaktu z nami.