Korelacja wycieku

Korelacja wycieku –
metoda wykrywania przecieków instalacji wodnych.
Świat instalacji –
działamy w całym kraju
Świat instalacji

Korelacja wycieku

Aktywna kontrola wycieków stanowi istotny element procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Wykrywanie miejsc nieszczelności i awarii powinno rozpocząć się w jak najszybszym terminie od momentu jej powstania. Kolejną metodą, jaką wykorzystujemy w naszej pracy jest korelacja szumu wycieku.

Szum wycieku to nic innego jak fala dźwiękową, która jest wytwarzana przez wyciekająca z rurociągu wodę pod ciśnieniem. Fala ta przemieszcza się po rurociągu w obu kierunkach od miejsc występowania przecieku. Szum będzie mógł być wychwycony przez specjalne czujniki (mikrofony pizoelektryczne lub hydrofony), a następnie przekazany do korelatora drogą radiową. W korelatorze sygnały z oby czujników zostaną porównane oraz obliczona zostanie dokładna odległość miejsca wycieku od obu czujników. W jaki sposób? Na podstawie opóźnienia czasowego odbioru sygnałów z tych czujników, które wykażą cechy wspólne oraz na podstawie odległości czujników od siebie i prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym rurociągu. 

korelacja wycieku
badanie akustyczne

Metoda akustyczna wykrywania przecieku - korelacja wycieku

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim skutecznością. Możemy być skuteczni w wykrywaniu wszelkich miejsc występowania nieszczelności dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu wysokiej jakości, ale także dzięki pracy wykwalifikowanych techników, którzy potrafią ten sprzęt obsłużyć oraz przeanalizować dane, jakie dzięki niemu uzyskali. W naszej firmie „Świat instalacji” pracujemy z wyszkolonymi fachowcami. Dzięki ich bogatemu doświadczeniu możemy świadczyć szeroko zakrojone usługi wykrywania nieszczelności oraz wykorzystywać przy tym najlepszy sprzęt pomiarowy.

Korelator wycieku - do czego służy?

Co to jest korelator wycieku? To przyrząd, który wykorzystuje dwie technologie pomiarowe do wykrywania nieszczelności przewodów rurowych i sieci wody pitnej:

  • zjawisko korelacji,
  • zjawisko elektroakustyczne.

Dzięki jego zastosowaniu można w sposób mało inwazyjny zlokalizować nieszczelność i niezwłocznie przystąpić do likwidacji awarii. Znacznie ogranicza to koszty oraz czas. To są bardzo ważne kwestie dla naszych Klientów i my to doskonale rozumiemy.

Jeśli szukają Państwo profesjonalnej ekipy, która sprawnie poradzi sobie z zagadnieniem detekcji wycieku – zapraszamy do kontaktu z nami.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Metoda akustyczna - korelacja wycieku

Zapraszamy do kontaktu – wykrywamy w sposób bezpieczny i skuteczny każdą nieszczelność na rurociągach wody i nie tylko. Zapraszamy do kontaktu z nasza firmą „Świat instalacji”