Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej

Wykrywanie nieszczelności
sieci wodociągowej
Świat Instalacji
Zajmujemy się wykrywaniem przecieków sieci wodociągowych
w całej Polsce

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa to z definicji układ przewodów, które znajdują się poza budynkami odbiorców i doprowadzają wodę do budynków oraz zakładów produkcyjnych. Dostępność wody to standard w naszym życiu. Jeśli zaś pojawiają się problemy typu nieszczelność, wówczas np. maleje lub zupełnie zanika ciśnienie wody w rurociągu i do końcowego odbiorcy dociera część stałej ilości przesyłanej wody lub woda nie dociera w ogóle. Wtedy należy szybko podjąć odpowiednie kroki w celu szybkiego wykrycia przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeśli uznamy, że na sieci wodociągowej nastąpił wyciek wody, aby zminimalizować złe skutki takiego zdarzenia, należy w krótkim czasie sprawnie pracując, wykryć miejsce wycieku i zabezpieczyć je. 

Świat Instalacji
wykrywanie przecieków w sieci wodociągowej

Wykrywanie nieszczelności sieci wodociagowej

Wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej to niełatwe zadanie. Sieć wodociągowa z definicji znajduje się w terenie, poza budynkami. W przestrzeni miejskiej rurociągi są układane w ziemi, gdzie wierzchnią warstwę często stanowią chodniki i ulice. Należy tak dobrać metodę wykrywania wycieku sieci wodociągowej, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na płynność życia miasta, ruchu ulicznego. Roboty związane z wykopami mogą znacznie utrudnić ruch w miastach. Naszą firmę tworzą profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, którzy zawsze mają na uwadze nie tylko sprawne wykrywanie przecieków, ale również spowodowanie jak najmniejszych utrudnień w życiu miasta.

Sieć wodociągowa - detekcja nieszczelności

Ciśnienie wody w rurociągach sieci wodociągowych są wyższe niż w instalacjach. Wyciek z reguły powoduje spore straty. Trzeba wziąć te czynniki pod uwagę, planując przystąpienie do lokalizowania nieszczelności sieci wodociągowej.
Istotną kwestią jest także sprzęt, jaki jest potrzebny, aby jak najszybciej wykryć wyciek wody z sieci wodociągowej. Ponieważ im większy asortyment dostępnych możliwości, tym szybciej i sprawniej będzie przebiegał proces lokalizowania wycieku. Nasza firma dysponuje szeroką gamą różnego rodzaju sprzętu, co pozwala nam na indywidualny dobór metody lub metod wykrywania wycieków.

wykrywanie - wycieków - wody - łódź

W naszej pracy polegamy na kilku metodach wykrywania przecieków:

  • metoda termowizyjna – z użyciem kamery termowizyjnej, która pokaże zmiany w temperaturze wody w instalacji. W przypadku nieszczelności woda będzie miała inną temperaturę w miejscu wycieku.
  • metoda elektroakustyczna – polega na wykorzystaniu odgłosu wycieku w celu ustalenia jego lokalizacji. Wyciekająca z sieci wodociągowej woda wydaje specyficzny szum.
  • metoda gazu znacznikowego – z wykorzystaniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru), który wtłacza się do rurociągu.  W przypadku występowania jakichkolwiek nieszczelności, gaz ten wydostaje się nimi wraz z wodą i unosi do góry, przenikając przez kolejne warstwy ziemi i utwardzone powierzchnie. Może być wykryty specjalnie do tego przeznaczonymi czujnikami wodoru
  • Badanie nasłuchowe sondami wgłębnymi – jest to metoda która uratowała nie jedno instalatora i użytkownika wodociągu.W sposób precyzyjny namierza i wskazuje punk wypływu wody z sieci wodociągowej. Jesteśmy w stanie zbadać wodociąg na odległość 300m

Zapraszamy z zapoznania się z innymi metodami stosowanymi do namierzania nieszczelności

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

Sieć wodociągowa rozprowadza wodę nie tylko do celów zaopatrzenia budynków w wodę zimną do celów sanitarnych. sieć wodociągowa przeciwpożarowa to układ rurociągów znajdujących się poza obrębem budynków, które rozprowadzają wodę do celów przeciwpożarowych i służą do zasilania w wodę instalacji hydrantów.  

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa to sieć wysokiego ciśnienia. Ciśnienie wody w tej sieci powinno wystarczyć na zasilenie hydrantu ulicznego w wodę o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa przez czas co najmniej 2 godzin. Wydajność takiej sieci nie powinna być mniejsza niż 5dm3/s i powinna być zapewniona także przez okres minimum 2 godzin. 

Źródłem zasilania sieci wodociągowych przeciwpożarowych mogą być pompownie pożarowe, zbiorniki wieżowe, studnie lub inne urządzenia.

Nieszczelności sieci wodociągowych przeciwpożarowych

Nieszczelności sieci wodociągowych przeciwpożarowych powinny być usuwane bardzo szybko, gdyż w razie wystąpienia potrzeby wykorzystania hydrantów ulicznych, czas odgrywa znaczącą rolę. Oddziały Straży Pożarnej wykorzystują wodę z hydrantów do gaszenia pożarów, więc zasilanie sieci w wodę musi być nieprzerwane.

Nasza firma Świat Instalacji specjalizuje się w wykrywaniu przecieków wody sieci wodociągowych przeciwpożarowych. Działamy szybko, sprawnie i skutecznie. W naszej pracy wykorzystujemy doświadczenie i wiele różnych metod wykrywania nawet najmniejszych nieszczelności sieci wodociągowych przeciwpożarowych.

Nasza firma „Świat Instalacji” świadczy usługi lokalizacji wszelkich przecieków wody. Wykrywamy nieszczelności instalacji wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, także nieszczelności sieci wodociągowych.  

Szybkie i sprawne wykrycie przecieku w sieci wodociągowej pozwoli na maksymalne skrócenie czasu naprawy usterki, przez co czas, kiedy sieć nie funkcjonuje w 100% także ulegnie skróceniu. Przyczyną przecieku na sieci wodociągowej może się okazać pęknięcie rury (rozszczelnienie instalacji), a nawet poważna usterka mechanicznych części wodociągu. 

W naszej codziennej pracy posługujemy się kilkoma metodami wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych. Nasi pracownicy – operatorzy urządzeń pomiarowych – posiadają bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Działamy z najwyższą starannością.

Realizujemy zlecenia z całej Polski. Jeśli podejrzewasz jakikolwiek wyciek z sieci wodociągowej, zgłoś się do nas – pomożemy!

wykrywanie przecieków w sieci wodociągowej

Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych
z firmą Świat Instalacji

Jako Świat Instalacji działamy na rynku od kilku lat. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie lokalizacji przecieków. Posługujemy się profesjonalnym sprzętem, który jest obsługiwany przez doświadczonych pracowników.

Co oferuje Świat Instalacji?

  • Sprawne i precyzyjne wykrywania wycieków wody (zarówno w przypadku badania szczelności poszycia dachowego, jak i badania szczelności instalacji i sieci wodociągowych).
  • Skuteczne usuwanie usterek i awarii sieci wodociągowych.
  • Kompleksowe podejście do osuszania domu, mieszkania, firmy, budynku.
  • Prowadzimy usługi odgrzybiania i ozonowania.

Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej –
jak znaleźć przeciek?

W przypadku awarii sieci wodociągowej bardzo ważnym aspektem jest czas reakcji. Sieć wodociągowa zasila w wodę wielu odbiorców i jakakolwiek nieszczelność, czyli niekontrolowany wyciek wody z rurociągu może spowodować brak zasilania w wodę dla wielu mieszkańców, urzędów i innych instytucji. Aby maksymalnie skrócić czas naprawy awarii, należy szybko przystąpić do lokalizowania przecieków. Nasza firma posiada telefony alarmowe, pod które można zadzwonić w każdej chwili i skorzystać z naszych usług. Wiemy, że czas odgrywa istotną rolę w przypadku napraw sieci wodociągowych, dlatego jesteśmy dobrze przygotowani, aby szybko reagować.

Świat Instalacji

Ponieważ zakres oferowanych przez nas usług jest szeroki i dopiero po wstępnym zapoznaniu się z problemem przecieku możemy podjąć decyzją dotyczącą użycia konkretnej metody, naszą pracę dla Klienta wyceniamy za każdym razem indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego – doradzimy i wstępnie ocenimy skalę problemu przecieku z sieci wodociągowej w Twoim mieście.

Wykrywanie przecieków sieci sanitarnych

Wykrywanie nieszczelności w sieciach gazowych

przeciek24.com

Lokalizacja przecieków w sieciach ciepłowniczych

Świat Instalacji

Wykrywanie wycieków w sieciach kanalizacyjnych

Firma Świat instalacji szybko i kompleksowo zajmie się zlokalizowaniem miejsca nieszczelności na sieci wodociągowej w całym kraju. Zapraszamy do kontaktu. Działamy sprawnie i szybko.