Próba szczelności instalacji gazowej

Próba szczelności instalacji gazowej to istotna kwestia przy odbiorach instalacji. Przeprowadzamy ją profesjonalnie w całej Polsce.

przeciek24.com

Próba szczelności instalacji gazowej - co to takiego?

Próba szczelności instalacji gazowej może być przeprowadzana przez odpowiednio wykwalifikowanych techników. Jej przebieg oraz informacje nt.  wymaganych parametrów reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Próba szczelności instalacji gazowej powietrzem

Próbę szczelności instalacji gazowej można wykonać wykorzystując do tego sprężone powietrze. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa.

Wynik pozytywny próby szczelności uzyskuje się, gdy w czasie pół godziny od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie wystąpi spadek ciśnienia.

Próba szczelności instalacji gazowej zewnętrznej

Zanim przystąpimy do przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej, niezależnie od tego, czy przebiega wewnątrz, czy na zewnątrz budynku, należy dokładnie sprawdzić wszelkie połączenia rur, kształtek i oprzyrządowania. Wszystko musi wyglądać na szczelne i prawidłowo podłączone oraz połączone. 

Następnie odpowiednio przeszkolona osoba zaczyna przeprowadzać ciśnieniową próbę szczelności instalacji gazowej zewnętrznej przy pomocy czynnika próbnego o właściwym ciśnieniu. Wysokość ciśnienia próbnego oraz tego, jakie parametry może mieć czynnik próbny opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz ich usytuowanie.

 

Wykrywanie przecieków w sieciach gazowych- Świat Instalacji - przeciek24

Próby szczelności instalacji gazowej cena

Koszt próby szczelności instalacji gazowej zależy od wielu czynników, m.in.od:

  • stopnia trudności przeprowadzenia badania,
  • położenia odcinka lub całej instalacji,
  • ilości użytego sprzętu testowego. 

Szczegółową wycenę przygotowujemy po przeprowadzeniu wywiadu z Klientem. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem

Próba szczelności gazowej

Jeśli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy w przypadku prób ciśnieniowych – prosimy o telefon.