Próba szczelności instalacji sanitarnej

Próba szczelności instalacji sanitarnej – jako firma Świat Instalacji wykonujemy próby szczelności instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodnej i ogrzewania podłogowego.

Próba szczelności instalacji sanitarnej -Przeciek24 - Świat Instalacji

Instalacje sanitarne w budynku

Instalacje sanitarne oznaczają wszystkie instalacje w budynku (w środku i na zewnątrz), wśród których szczególnie wymienia się instalację gazową, wodną centralnego ogrzewania i kanalizacyjną. Podstawowym elementem każdej instalacji są rury różnej wielkości i z różnych materiałów. 

Przeciek24 - Świat Instalacji - Próba szczelności instalacji sanitarnej

Próba szczelności instalacji sanitarnej polega na przetestowaniu instalacji tuż po etapie montażu, a jeszcze przed zalaniem rur. Jest to bardzo ważny etap, którego nie powinno się pomijać. Sprawdza poprawność zamontowania instalacji i wszystkich elementów, jak również jej jakość. Jeśli próba nie zostanie wykonana, lub będzie wykonana niedokładnie, może okazać się, że po niedługim czasie zaczną pojawiać się mokre plamy i przecieki. Wtedy już trzeba będzie kuć w konstrukcji, żeby zlokalizować wyciek i go naprawić.

Próba szczelności instalacji musi zostać wykonana przez profesjonalistów z doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą Świat Instalacji. Na co dzień wykonujemy wiele prób szczelności różnego rodzaju instalacji.

Protokół szczelności instalacji sanitarnej

Zaraz po przeprowadzeniu próby szczelności należy sporządzić protokół. W protokole wskazuje się ciśnienie próbne, wynik próby, ale też wskazuje się, kto jest inwestorem i wykonawcą, a także temperaturę czynnika i otoczenia. W trakcie trwania badania szczelności instalacji sanitarnej trzeba w miarę możliwości zachować stałą temperaturę czynnika, gdyż zmiany temperatury mogą wpłynąć na ciśnienie i ostateczny wynik próby. W przypadku negatywnego wyniku próby należy w protokole określić termin kolejnej.

badanie szczelności instalacji sanitarnej - Świat Instalacji

Próba szczelności instalacji sanitarnej - cena

Koszt wykonania próby szczelności instalacji sanitarnej będzie zależny od tego, jaka instalacja jest poddawana próbie, jak czasochłonny jest proces i innych czynników. Żeby poznać cenę usługi skontaktuj się z nami.

Instalacja centralnego ogrzewania po montażu musi zostać poddana próbie szczelności zakończonej protokołem. W firmie Świat Instalacji wykonujemy badanie szczelności. Skontaktuj się z nami.

Próba szczelności instalacji wodnej

Wykonujemy profesjonalne badania szczelności instalacji wodnych. Zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, bardzo precyzyjnie i terminowo.

Próba szczelności - Badanie szczelności instalacji wodnej

W firmie Świat Instalacji można wykonać próby szczelności instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Próba przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych i rzetelnych fachowców z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Próba szczelności ogrzewania podłogowego

Gdy już zostanie ułożone ogrzewanie podłogowe, zanim rury zostaną zalane jastrychem, trzeba wykonać próbę szczelności ogrzewania podłogowego. Nasi fachowcy zrobią to dla Ciebie, a Ty zyskasz pewność, że ogrzewanie podłogowe jest zamontowane prawidłowo.

Przeciek24 - Instalacja ogrzewania podłogowego - Próba szczelności ogrzewania podłogowego
Świat Instalacji - badanie szczelności instalacji sanitarnej

Próba szczelności instalacji sanitarnej

Przeprowadzamy profesjonalne próby instalacji sanitarnych – gazowych, wodnych, c. o. Zapraszamy do współpracy.