Próba szczelności ogrzewania podłogowego

Świat Instalacji to firma, która świadczy usługi wykonania próby szczelności ogrzewania podłogowego. Zapewnij sobie komfort dzięki podgrzewanej podłodze bez awarii.

Ogrzewanie podłogowe - próba szczelności - Świat Instalacji

Czym jest próba szczelności ogrzewania podłogowego?

Po etapie ułożenia instalacji ogrzewania podłogowego, jeszcze przed zalaniem rur jastrychem, koniecznie trzeba wykonać próbę szczelności ogrzewania podłogowego. Próba szczelności to inaczej sprawdzenie poprawności zamontowania instalacji oraz połączeń wszystkich jej elementów. Jeśli próba nie zostanie wykonana, bądź będzie zrobiona niedokładnie, może okazać się, że niedługo po wykonaniu remontu zaczną pojawiać się przecieki w ogrzewaniu podłogowym. To z kolei prowadzi do konieczności kucia podłóg i wykonywania kolejnych remontów. Dlatego tak ważne jest wykonanie próby szczelności, która pozwoli uniknąć problemów wynikających z wadliwego montażu instalacji.

Próba szczelności podłogówki - Przeciek24 Świat Instalacji

Każdy materiał użyty do instalacji cechuje się innymi parametrami, a producent wskazuje, na jakim ciśnieniu oraz czynniku wykonywać próbę szczelności. Nie wolno podnosić ciśnienia powyżej wskazanego nawet na chwilę. Ciśnieniowy test szczelności wykonuje się przed pomalowaniem przewodów i wykonaniem izolacji oraz przed zakryciem otworów i bruzd. Próby szczelności wykonuje się z pomocą wody lub sprężonego powietrza. Próba szczelności podłogówki powietrzem lub wodą musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producentów.

Protokół próby szczelności ogrzewania podłogowego

Wynik wykonanej próby powinno się zapisać w dzienniku budowy, jak również warto domagać się protokołu próby szczelności ogrzewania podłogowego. Protokół sporządza się w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru. Te osoby podpisują też dokument. Często też protokół jest sporządzany przez wykonawcę instalacji, a odbiorcą jest w tym przypadku inwestor. W protokole wskazuje się jednoznacznie, która część instalacji była objęta badaniem szczelności. Jeśli próba została wykonana prawidłowo i nie obserwuje się przecieków w instalacji, wynik próby zapisuje się w protokole jako pozytywny. Jeśli natomiast wynik próby jest negatywny, należy określić w protokole termin, kiedy instalacja ma być ponownie zbadana. 

Próba szczelności ogrzewania podłogowego - Przeciek24 Świat Instalacji

Etapy próby szczelności w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

  1. Pierwszy etap wykonania próby szczelności instalacji wodnego ogrzewania podłogowego polega na napełnieniu pętli i odpowietrzeniu ich. Żeby to zrobić należy podłączyć króciec zasilający rozdzielacza do bieżącej wody, która swobodnie ma wypływać z króćca powrotnego.
  2. W następnym etapie szuka się miejsc możliwych wycieków. W tym celu każdą pętlę trzeba napełnić wodą aż do momentu, gdy z króćca powrotnego będzie wypływać woda. W tym momencie należy zamknąć zawory.
  3. Jak wszystkie pętle zostaną już napełnione podłączamy pompę ciśnieniową do rozdzielacza. 
  4. Przy otwartych zaworach trzeba do każdej z pętli napompować ciśnienie o wartości 1MPa. Tak napompowaną instalację pozostawia się na określoną liczbę godzin. Jeśli nie pojawiają się żadne przecieki, oznacza to, że instalacja jest szczelna. Bezpieczny możliwy spadek wynosi 0,02.

Próba szczelności ogrzewania podłogowego musi zostać przeprowadzona dokładnie i profesjonalnie, żeby nie powodować komplikacji już po przykryciu instalacji podłogą. Dlatego najlepiej powierzyć to zadanie specjalistom. Pracownicy firmy Świat Instalacji mają duże doświadczenie w wykonywaniu prób szczelności na instalacjach podłogowych. Zachęcamy do korzystania z naszych usług. 

Próby szczelności ogrzewania podłogowego - cena

Usługa wykonania próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego jest wyceniana indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, żeby poznać wycenę i więcej szczegółów.

Przeciek24 - Instalacja ogrzewania podłogowego - Próba szczelności ogrzewania podłogowego

Próba szczelności instalacji wodnej ogrzewania podłogowego

Zapraszamy do kontaktu w zakresie konsultacji lub wykonania próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego.

Inne próby szczelności

W firmie Świat Instalacji wykonujemy również próby szczelności instalacji sanitarnych, wodnych, grzewczych i gazowych. Profesjonalnie, dokładnie i terminowo. Mamy duże doświadczenie i oferujemy konkurencyjne ceny.

Przeciek24 - Próba szczelności ogrzewania podłogowego