Próba szczelności instalacji c.o.

W naszej firmie Świat Instalacji oferujemy profesjonalne wykonanie próby szczelności co. Zadbaj o to teraz, by uniknąć awarii na przyszłość.

Próba szczelności instalacji c.o. - Przeciek 24 Świat Instalacji

Próba szczelności instalacji co - po co się ją wykonuje?

Żeby instalacja centralnego ogrzewania funkcjonowała poprawnie, musi być szczelna. Próbę jej szczelności, czyli próbę ciśnieniową, wykonuje się zaraz po zakończeniu montażu i jest to ostatni etap wykonania. Nie można go pominąć, szczególnie gdy po zakończeniu remontu część lub całość instalacji centralnego ogrzewania będzie zakryta. W razie wystąpienia awarii i pojawienia się przecieku konieczne jest wtedy zniszczenie części podłogi bądź ściany. Dobrze wykonana próba szczelności instalacji co może zapobiec pojawieniu się nieszczelności przez dłuższy czas użytkowania.

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - Przeciek24

Próba ciśnieniowa instalacji c.o. jest przeprowadzana zgodnie ze wskazówkami producenta materiałów użytych do wykonania instalacji. Badanie szczelności przeprowadza się z użyciem wody, choć dopuszcza się też badanie szczelności sprężonym powietrzem podczas odbiorów częściowych instalacji. Wymagania odnośnie manometru oraz warunków pogodowych są tu identyczne jak w przypadku przeprowadzania próby szczelności wodą. 

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - przygotowanie

Próba szczelności może być wykonana na całej instalacji lub jej poszczególnych fragmentach (częściowa próba ciśnieniowa). Badanie fragmentów zwykle odbywa się, gdy prace instalacyjne są podzielone na kilka etapów, lub gdy jakiś fragment instalacji musi zostać zakryty przed przystąpieniem do prac nad kolejnymi jej częściami.

Zanim przystąpimy do wykonania testu szczelności należy przepłukać instalację wodą. Płukanie musi odbywać się przy dodatniej temperaturze na zewnątrz, a sam budynek też nie może być przemarznięty. Od instalacji wyłącza się wszystkie urządzenia, które zabezpieczają przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Gdy już instalacja zostanie napełniona wodą, trzeba sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

Próba szczelności instalacji c.o. Świat Instalacji

Pierwszym etapem próby szczelności instalacji co jest tzw. badanie na zimno, czyli z pomocą wody zimnej. Przeprowadza się je co najmniej po 24 h od napełnienia instalacji wodą, odpowietrzenia jej oraz stwierdzenia braku nieszczelności.

Po tak przygotowanej instalacji trzeba podnieść ciśnienie w niej do wysokości ciśnienia próby (1,5 x ciśnienie robocze, nie mniej niż 10 bar). Na zakończenie próby sporządza się protokół, w którym opisuje się ciśnienie próby, badany fragment instalacji oraz wynik.

Próba szczelności instalacji c.o. - badanie na ciepło

Drugim etapem próby ciśnieniowej instalacji centralnego ogrzewania jest badanie na ciepło. Wykonuje się je po pozytywnym przejściu próby szczelności wodą zimną. Ten etap przeprowadza się z wykorzystaniem wody o temperaturze 60°C i ciśnienia roboczego instalacji. Obserwuje się tu zachowanie uchwytów na instalacji, pracę kompensatorów oraz zmiany wydłużeń cieplnych. W instalacji też nie mogą pojawić się przecieki.

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - Świat Instalacji - Przeciek24

Próba szczelności instalacji c.o. - protokół

Wynik wykonanych badan zapisuje się w dzienniku budowy i powinien też zostać sporządzony protokół szczelności instalacji centralnego ogrzewania. Protokół jest sporządzany w obecności inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, którzy muszą go podpisać. Niekiedy też protokół jest sporządzany przez osobę, która wykonała instalację. Protokół to dokument, który musi zawierać jednoznacznie wskazaną część instalacji objętą badaniem szczelności, a także wynik próby – pozytywny bądź negatywny. Jeśli negatywny, to trzeba określić termin, kiedy instalacja ma być ponownie zbadana.

Próba szczelności instalacji c.o. - cena

W naszej firmie Przeciek 24 – Świat Instalacji przeprowadzamy próby szczelności instalacji c.o. w sposób profesjonalny i dokładny. Mamy duże doświadczenie i usługi wyceniamy indywidualnie. Skontaktuj się z nami, żeby poznać koszt wykonania usługi oraz więcej szczegółów.

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - profesjonalnie i dokładnie - Świat Instalacji Przeciek24

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania

Skontaktuj się z nami, żeby skonsultować się lub wykonać próbę szczelności instalacji c.o.

Ogrzewanie podłogowe to komfort i wygoda, szczególne podczas zimowych dni. Wykonujemy próby szczelności ogrzewania podłogowego. Dokładnie, profesjonalnie i terminowo.

Próby szczelności - Świat Instalacji

Nasza firma Świat Instalacji to doświadczeni fachowcy. Wykonujemy próby szczelności takich instalacji, jak: sanitarne, wodne, grzewcze i gazowe. Oferujemy rzetelne podejście, fachową wiedzę i profesjonalizm. Nasze usługi wykonujemy w konkurencyjnych cenach i terminowo.

próby-szczelności-instalacji