• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

    GAZ ZNACZNIKOWY

    GAZ ZNACZNIKOWY 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

    Badanie Gazem Znacznikowym

    Bardzo często klienci Zauważają, że rachunki za wodę ulegają znacznemu zwiększeniu. Po głębszej analizie zużycia wody wśród domowników, nie zauważane jest  zwiększonego zużywania. Zastanawiacie się w tedy  Państwo co może być powodem. Przyczyną  problemu może być wyciek rury lub przeciek z instalacji wodnej. W takim przypadku warto wykonać próby szczelności, których zadaniem jest określenie i wyznaczenie jaka jest potrzebna lokalizacja wycieków wodyBadanie szczelności może okazać się naprawdę pomocne z korzyścią  dla domu, ponieważ naprawa ciekących rur natychmiastowo wpłynie na spadek wielkości rachunku. Pozwoli to oszczędzać wodę i zapomnieć o problemach z wyciekiem. Testy takie wykonywane są  poprze zastosowanie  manometru wzorcowego w odpowiednie klasie. Bardzo często jako medium wykorzystywany do badania jest gaz znacznikowy z uwagi na jego właściwości. Badanie Gazem znacznikowym nazywane lokalizacją gazem śladowym polega na wprowadzeniu do wewnątrz instalacji sanitarne bądź grzewczej danej ilości medium i podniesieniu go do odpowiedniego ciśnienia. Gaz znacznikowy penetruje poprzez materiał budowlany i wydostaje się na zewnątrz posadzki bądź ściany. Czujniki wodorowe rejestrują stężenie i określają potencjalny wyciek.