Jak znaleźć wyciek bez planów przebiegu trasy?

Świat Instalacji

Wykonujemy mapowanie terenu w celu namierzenia i lokalizacji przebiegu tras instalacji sanitarnych i  grzewczych.

Wykrywamy i usuwamy awarię wodociągu

To zagadnienie opiszemy na przykładzie naszej ostatniej lokalizacji. Zgłoszenie dotyczyło zbadania szczelności instalacji wodociągowej pomiędzy studzienką wodomierzową a punktami czerpalnymi w mieszkaniu. Wstępne podejrzenie klienta padło na licznik a właściwie jego błędne naliczenie wartości – rachunek sięgnął 7000 tyś zł. Po przybyciu i oględzinach okazało się że nikt nie ma pojęcia jak są ułożone przewody i gdzie są zawory odcinające. Licznik okazał się dobrze wskazywać a wyciek wody okazał się być dosyć potężny. Do lokalizacji użyliśmy korelatorów, logerrów i gazu śladowego. Miejsce zlokalizowane na głębokości 1.6 m na samym środku pomieszczenia gospodarczego. W celu doprecyzowania miejsca przebiegu rurociągu zastosowaliśmy metodę mapowania terenu georadarem.

Wykrywamy i usuwamy awarię wodociągów

Czytaj także: