Lokalizacja Wycieku Wodociągu

Lokalizacja wycieku wodociągu – Mamy duże doświadczenie w wykrywaniu wycieków

Wycieki z wodociągu

Straty wody w rurociągach wpływają w znacznym stopniu na wyniki finansowe przedsiębiorców , gdyż ilości wyciekającej wody doprowadza do dużych ilości nabitych na wodomierzu metrów sześciennych wody.
Szczególnie dotyczy to zakładów, wyposażonych w rozległe przyłącza lub wewnętrzne sieci wodociągowe, straty mają przełożenie w zwiększonych opłatach za nie zużytą faktycznie wodę i za zrzut ścieków do kanalizacji, ponieważ ilość odprowadzanych ścieków dostawca wody wylicza z ilości wody zmierzonej przez przepływomierze rozliczeniowe.
Wody z wycieków wodociągu ucieka do gruntu bądź innych cieków lub kanałów znajdujących się pod ziemią.

Wypływy wody w zależności od ciśnienia wody i wielkości otworu w nieszczelnym rurociągu opracowana została przez firmę HONEYWELL.

Sprzęt do lokalizacji

Do lokalizowania miejsc wycieków wody z sieci wodociągowej wykonanej z takich materiałów jak stal, żeliwo czy tworzywo stosujemy specjalistyczne metody takie jak:

  • korelacja szumów sieci wodociągowej
  • pomiary sieci loggerami
  • badanie gazem znacznikowym
  • wykrywanie nieszczelności wody sondą
wykrywamy wycieki

Wykrywamy i usuwamy wycieki na sieciach wodociągowych

Czytaj także: