Monitoring TV Kanalizacji

W raz z rozwojem technik diagnostycznych i wymagań inwestorów co do wykonania inwestycji coraz częściej wykonujemy inspekcję TV. Nowe przepisy wyraźnie definiują że każda kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz w roku, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i stan drożności . Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej eksploatacji zwłaszcza tych z nieszczelnościami .
Ponadto do dokumentacji zdawczo – odbiorczej nowo wybudowanej sieć kanalizacji wymagane jest nagranie z monitoringu kanalizacji zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 normy jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508– 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

Czytaj także:

nieszczelna kanalizacja w domu
Realizacje

Nieszczelna kanalizacja w domu

Mieliśmy okazję pomóc naszej klientce z Łodzi która miała problem z wilgocią i ciągłymi wykwitami na ścianie. Wszelkie próby znalezienia przez inne osoby kończyły się

Świat Instalacji
Realizacje

Jak znaleźć wyciek bez planów przebiegu trasy?

To zagadnienie opiszemy na przykładzie naszej ostatniej lokalizacji. Zgłoszenie dotyczyło zbadania szczelności instalacji wodociągowej pomiędzy studzienką wodomierzową a punktami czerpalnymi w mieszkaniu. Wstępne podejrzenie klienta