Monitoring TV Kanalizacji

obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie w ramach pogotowia mieszkaniowego

Wykonujemy monitoring TV kanalizacji na osiedlu w Warszawie

przeciek24.com

Dzisiejsza diagnostyka kanalizacji dotyczyła osiedla domków jednorodzinnych w Warszawie.

Pomogliśmy rozwiązać problem z nadmierną ilością ścieków które jak się okazało były następstwem nieszczelnej kanalizacji.

Trochę teorii.

W raz z rozwojem technik diagnostycznych i wymagań inwestorów co do wykonania inwestycji coraz częściej wykonujemy inspekcję TV. Nowe przepisy wyraźnie definiują że każda kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna być poddana inspekcji przynajmniej raz w roku, aby stwierdzić poprawność jej wykonania i stan drożności . Pozwala to uniknąć wielu problemów podczas jej eksploatacji zwłaszcza tych z nieszczelnościami .
Ponadto do dokumentacji zdawczo – odbiorczej nowo wybudowanej sieć kanalizacji wymagane jest nagranie z monitoringu kanalizacji zgodnie z obowiązująca Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.). Pkt. 12 normy jasno mówi, że po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej powinna być wykonana kontrola obejmująca kontrole wizualną. Polska Norma Nr PN-EN 13508– 2 pkt. 5.2 tej normy określa, że kontrola wizualna instalacji kanalizacyjnej powinna obejmować inspekcję rurociągu od wewnątrz przy użyciu specjalistyczne kamery inspekcyjnych przeznaczonej do tych celów.

kamerujemy odpływy kanalizacji

Czytaj także:

przeciek-w-posadzce
Blog

przeciek w posadzce

Zalane mieszkanie – awaria instalacji sanitarnej w posadzce Zlokalizniwanie przyczyny zalania Jak zawsze pomagamy naszym klientom w trudnych sytuacjach. Dziś mieliśmy okazję zlokalizować przeciek na

nieszczelna-instalacja-hydrantowa
Blog

Nieszczelna instalacja hydrantowa

Awaria instalacji hydrantowej – centrum logistyczne Zdiagnozowany problem ze spadkiem ciśnienia na instalacji P-POŻ Wielki problem pojawił się w jednym z centrum logistycznym związany z