• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

Precyzyjna lokalizacja uzbrojenia podziemnego

Lokalizacja uszkodzeń przewodów elektrycznych

Wykorzystujemy do tego celu zestaw który umożliwia precyzyjny pomiar głębokości zalegania badanej linii (i sondy).
Pomiar głębokości jest możliwy w sposób ciągły (ciągły wskazania na
wyświetlaczu), lub wskazanie na żądanie (tj. po naciśnięciu odpowiedniego
przycisku). Także na bieżące wyświetlana jest wartość prądu sygnałowego CM.
Stosując odpowiednie procedury pomiaru i weryfikacji, można bardzo dokładnie
oszacować błąd pomiaru głębokości. Potrójna informacja lokalizatora o poziomie
odbieranego sygnału (wizualna, cyfrowa oraz akustyczna).
Dzięki specjalnemu układowi systemu anten odbiorczych zestaw bardzo precyzyjnie
określa pozycję i kierunek lokalizowanej instalacji (wbudowany kompas).
W obszarach w trudnych do lokalizacji (np. o bardzo dużym zgęszczeniu infrastruktury podziemnej, w sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych np. od trakcji kolejowej, linii przesyłowych itp.)
jest w stanie określić i zidentyfikować trasę własnej instalacji przy wykorzystaniu
funkcji SD – Signal Direction. Lokalizator posiada także funkcję CM – Current
Measurement, służąca do pomiaru prądu sygnałowego z generatora płynącego w
lokalizowanej linii. W łatwy sposób można także określić błąd pomiaru pozycji lokalizowanej instalacji.

poszukiwanie uszkodzonych kabli