• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Precyzyjna lokalizacja uzbrojenia podziemnego

  Lokalizacja uszkodzeń przewodów elektrycznych

  Wykorzystujemy do tego celu zestaw który umożliwia precyzyjny pomiar głębokości zalegania badanej linii (i sondy).
  Pomiar głębokości jest możliwy w sposób ciągły (ciągły wskazania na
  wyświetlaczu), lub wskazanie na żądanie (tj. po naciśnięciu odpowiedniego
  przycisku). Także na bieżące wyświetlana jest wartość prądu sygnałowego CM.
  Stosując odpowiednie procedury pomiaru i weryfikacji, można bardzo dokładnie
  oszacować błąd pomiaru głębokości. Potrójna informacja lokalizatora o poziomie
  odbieranego sygnału (wizualna, cyfrowa oraz akustyczna).
  Dzięki specjalnemu układowi systemu anten odbiorczych zestaw bardzo precyzyjnie
  określa pozycję i kierunek lokalizowanej instalacji (wbudowany kompas).
  W obszarach w trudnych do lokalizacji (np. o bardzo dużym zgęszczeniu infrastruktury podziemnej, w sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych np. od trakcji kolejowej, linii przesyłowych itp.)
  jest w stanie określić i zidentyfikować trasę własnej instalacji przy wykorzystaniu
  funkcji SD – Signal Direction. Lokalizator posiada także funkcję CM – Current
  Measurement, służąca do pomiaru prądu sygnałowego z generatora płynącego w
  lokalizowanej linii. W łatwy sposób można także określić błąd pomiaru pozycji lokalizowanej instalacji.

  poszukiwanie uszkodzonych kabli