• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Lokalizacja Wycieków Wodnych z Instalacji.

  Lokalizacja Wycieków Wodnych z Instalacji. 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

   

  Lokalizacja wycieków wodnych z instalacji.

   

  Bardzo często klienci zauważają, że rachunki za wodę ulegają znacznemu zwiększeniu. Po głębszej analizie zużycia wody, w budynku nie zauważane jest wśród swoich domowników zwiększonego zużywania. Zastanawiacie się państwo co może być powodem. Przyczyną  problemu może być wyciek rury lub przeciek z instalacji wodnej. 

  W takim przypadku warto wykonać próby szczelności, których zadaniem jest określenie i wyznaczenie jaka jest potrzebna lokalizacja wycieków wody. Badanie szczelności może okazać się naprawdę pomocne z korzyścią  dla domu, ponieważ naprawa ciekących rur natychmiastowo wpłynie na spadek wielkości rachunku. Pozwoli to oszczędzać wodę i zapomnieć o problemach z wyciekiem. Testy takie wykonywane są  poprze zastosowanie  manometru wzorcowego w odpowiednie klasie.

  Bardzo często jako medium wykorzystywany do badania jest gaz Znacznikowy z uwagi na jego właściwości chemiczne. Badanie Gazem Znacznikowym nazywane lokalizacją gazem śladowym polega na wprowadzeniu do wewnątrz instalacji sanitarne bądź grzewczej danej ilości medium i podniesieniu go do odpowiedniego ciśnienia. Gaz Znacznikowy penetruje poprzez materiał budowlany i wydostaje się na zewnątrz posadzki bądź ściany. Czujniki wodorowe rejestrują stężenie i określają potencjalny wyciek.