• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Metody Pomiaru Zawilgocenia Połaci Dachowej

  Metody Pomiaru Zawilgocenia Połaci Dachowej 1024 512 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Metody pomiaru wilgoci

  Tradycyjną metodą sprawdzenia czy dach cieknie czy nie, jest zalanie połaci dachowej wodą o głębokości ok. 75 mm (lub głębszą). Takie rozwiązanie ma jedną, poważną wadę. Jeśli nie uda się utrzymać wyznaczonego, stałego poziomu wody, nie będzie można zidentyfikować miejsca przecieku. Poza tym, na zaizolowanym dachu, podłoże po takiej próbie może pozostać wilgotne i trudne do całkowitego osuszenia.

  W dzisiejszych czasach powłokę dachową stanowią bardzo często membrany, a co za tym idzie pojawia się potrzeba sprawdzenia, czy podłoże, na które zostanie naniesiona taka membrana, jest suche. Można to zrobić stosunkowo łatwo i niedrogo, stosując metodę impedancji. Jak to działa? Jeżeli izolacja zamoknie, zmieniają się jej parametry elektryczne. Dzięki metodzie impedancji można  sprawdzić od zewnętrznej strony, bez potrzeby przekłuwania membrany. Podstawowe urządzenie badawcze, stosowane w takiej sytuacji, składa się z dwóch gumowych elektrod, które transmitują sygnał o niskiej częstotliwości poprzez pokrycie dachu do podłoża, mierząc elektryczną impedancję materiału znajdującego się pod membraną. Im wyższy poziom wilgoci, tym wyższa impedancja. Wynik jest sygnalizowany dźwiękowo i wizualnie na urządzeniu. Miejsce przecieku można zlokalizować przesuwając instrument wzdłuż dachu, podążając za silniejszym sygnałem.

  Przy większych powierzchniach dopuszcza się badanie selektywnie wybranych fragmentów pokrycia. Jeżeli badanie wykaże występowanie dużych powierzchni zawilgoconych, może to oznaczać, że na obiekcie występuje problem z kondensacją, a nie z przeciekami wywołanymi np. deszczem.

  Zalety i wady

  Omówiona powyżej technika badania jest metodą nieniszczącą, ponieważ nie zakłada ona naruszania membrany dachowej. Może być stosowana w budynkach nieogrzewanych. Pozwala stosunkowo szybko sprawdzić duże powierzchnie dachowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie na wszystkich rodzajach dachów można ją zastosować. Dobrze sprawdza się na membranach bitumicznych, PVC, TPO (w pojedynczej warstwie). Nie zadziała natomiast na powierzchniach takich jak: metal, EPDM i membrany bitumiczne pokryte elementami metalowymi.