Wyciek wody w posadzce

Wyciek wody w posadzce to duży problem. Nasza firma oferuje komplekwowe podejście, krótkie termny i gwarancję skuteczności.

Wyciek wody w posadzce

Wyciek wody pod posadzką

Wyciek wody pod posadzką może być przyczyną wielu problemów. Z tego powodu należy działać szybko i sprawnie. Najlepiej polegać na sprawdzonych metodach i specjalistycznym sprzęcie. Niestety przystępując do zadania, jakim jest lokalizacja wycieku wody pod posadzką samodzielnie, można stracić wiele czasu, nerwów i spowodować większe straty niż w przypadku, gdyby powierzyło się to zadanie profesjonalistom takim, jak fachowcy ze Świata Instalacji.

 

Wyciek wody pod posadzką
Wyciek wody z rury pod posadzką

Wyciek wody z rury w posadzce

Wyciek wody w rury w posadzce jest trudny do wykrycia. Metodą na tzw. „oko” można jedynie stwierdzić, że stało się. Dopiero po przeprowadzeniu wnikliwych badań i analizie ich wyników można określić:

  • wielkość zniszczeń spowodowanych wyciekiem,
  • stopień zawilgocenia przegród budowlanych,
  • rozległość wycieku,
  • wielkość nieszczelności,

a w następnych krokach podjąć działania mające na celu niwelację powstałych szkód oraz przywrócenie rurociągu do stanu sprzed wystąpienia awarii.

Jak znaleźć pękniętą rurę w podłodze

Jak znaleźć pękniętą rurę w podłodze? Wiedzą to fachowcy z firmy Świat Instalacji, którzy w swojej codziennej pracy borykają się z problemem nieszczelności rurociągów wodnych i nie tylko. Najczęściej wykorzystywanymi metodami w lokalizowaniu nieszczelności znajdujących się w posadzkach są:

Jak znaleźć pękniętą rurę w podłodze?
Wyciek wody w posadzce

Wyciek wody w posadzce

Warto zlokalizować wyciek wody w posadzce, wykorzystując do tego metody bezinwazyjne. Jedną z nich jest badanie termowizyjne. Na wykresach termograficznych można zobaczyć rozkład temperatury w miejscu wycieku. Dodatkowo można także zastosować metodę akustyczną i pomiaru wilgotności.

Trzeba jednak pamiętać że nawet profesjonalny sprzęt nie można zagwarantować 100% dokładności lokalizacji miejsca przecieku. Skuteczność zależy od szeregu czynników: różnorodności wykończenia posadzki, średnicy rur, wielkości ubytku wody, zagłębienia pod posadzką, czy też w ziemi, izolacji termicznej.

Próba szczelności instalacji to pierwsza i podstawowa czynność jaką wykonujemy w celu wytypowania instalacji, która się rozszczelniła. Polega ona na zamontowaniu manometru wzorcowego na instalacji i sprawdzaniu jej wytrzymałości.

Urządzenie pomiarowe popularnie nazywane termowizją to jedna z najstarszych metod wykorzystywanych w czasie lokalizacji wycieków gorącej wody oraz mostków termicznych. Kamera termowizyjna natychmiast pokazuje wady budowlane oraz miejsca utraty ciepła, czyniąc to z niezrównaną dokładnością.

Geofon służy do wykrywania wycieków powstałych w rurociągach wody pitnej. Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów, np. tradycyjnych sieciach ciepłowniczych, pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rury pod wpływem ciśnienia i powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię gruntu. Geofon wykrywa obszar wycieku, jak również punktowo lokalizuje miejsce uszkodzonej rury.

Zestaw przeznaczony jest do lokalizacji nieszczelności w sieciach wodociągowych techniką korelacji szumów. Woda, która wypływa z rurociągu w miejscu nieszczelności, powoduje szum, który korelator wykrywa i przekazuje. Niezbędnymi danymi będą: długość przewodu rurociągu, na którym występuje przeciek, jego średnica oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest instalacja.

Metoda ta należy do najnowszej generacji sprzętu przeznaczonego do lokalizacji wycieków wody, łączącego funkcję rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu.

Badanie gazem znacznikowym to inaczej tzw. metoda wodorowa – polega na wprowadzeniu do wnętrza rurociągu pod ciśnieniem gazu obojętnego (składającego się w 95% z azotu i w 5% z wodoru). Jest to mieszanina gazów całkowicie nietoksyczna, niepalna, bezwonna. Gaz znacznikowy wydostaje się przez szczeliny w uszkodzonym rurociągu. Pozwala to na lokalizację nawet niewielkich nieszczelności. Dodatkowo jest to metoda szybka, bezpieczna i niezawodna.

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, rurociągów wodnych i kanalizacyjnych. Zastosowanie transmitera w połączeniu z kamerą umożliwia dodatkowo dokładną lokalizację obiektów takich jak gniazda zwierząt, miejsca przecieków. Urządzenia tego typu są niezastąpionym narzędziem pracy zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach przemysłowych. Pozwalają na szybkie, a tym samym tanie usuwanie awarii.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków brodzików, uszczelnień materiałów budowlanych czy wydostających się zapachów z instalacji kanalizacji w budynku. Metoda polega na dodaniu do medium w rurociągu barwnika obojętnego i obserwacji wizualnej przebiegu rurociągu. 

Badanie polega na wprowadzeniu w przewody instalacji wodociągowej wodoszczelnego mikrofonu, który zbiera dźwięki i przetwarza je do urządzenia centralnego. Plusem tej metody jest możliwość wykonania badania bez opróżniania wody z sieci instalacji. Mikrofon o odpowiednich właściwościach pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności sieci hydraulicznej.

Metoda dająca świetne rezultaty w przypadku lokalizowania przecieków dachów płaskich oraz podczas badania wydostających się zapachów z kanalizacji w budynkach.
W przypadku dachów płaskich, po odpowiednim przygotowaniu dachu, umożliwia ona penetrację dymu pod hydroizolacją. To z kolei pozwala na zlokalizowanie nawet
drobnych nieszczelności w poszyciu dachu.

Metoda polegająca na zbieraniu szumów na poziomie ultradźwięków z instalacji oraz zebranie ich w urządzeniu rejestrującym. Metoda ta jest bezinwazyjna i pozwala na detekcję nieszczelności w sposób bardzo dokładny. 

Ma szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych, ale też kanalizacyjnych i gazowych.

Wyciek wody w posadzce

Wyciek wody w posadzce

Firma Świat Instalacji kompleksowo zajmie się wykrywaniem wycieków wody znajdujących się pod posadzką. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.