Wykrycie nieszczelności w rurze kanalizacyjnej

lokalizacja miejsc wycieków z kanalizacji i bezinwazyjne uszczelnianie - Świat Instalacji

Wykrywanie nieszczelności kanalizacji to jedna z usług, jakie świadczymy dla naszych klientów. Należy pamiętać że 95% nieszczelności da się usunąć w sposób nieinwazyjny.

lokalizacja miejsc wycieków z kanalizacji i bezinwazyjne uszczelnianie - Świat Instalacji

Na czym polega przygotowanie kanału do lokalizacji nieszczelności?

Prace, związane z ustalaniem źródła i miejsca nieszczelności instalacji kanalizacyjnej rozpoczynamy od czyszczenia badanego i podejrzanego  odcinka rurociągu. Tutaj wyróżniamy dwie podstawowe metody:

  • mechaniczną
  • ciśnieniową

Ich zastosowanie uzależnione jest od stopnia zanieczyszczenia badanego kanału sanitarnego. 

Czyścimy rury kanalizacyjne

Kiedy warto wykonać lokalizację na kanalizacji?

Lokalizacja wycieku rur kanalizacyjnych jest wskazana w kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy kiedy mamy podejrzenie nieszczelności odpływowej rury i chcemy ustalić miejsca, gdzie wypływa woda. Jako że nieszczelności to nie tylko dziury i zniszczone kanały, bardzo często spotykamy się z naciekami wody do środka przez brak uszczelek, czego nie da się dostrzec na przykład podczas inspekcji kanalizacji z wykorzystaniem kamery.

 

Na czym polega lokalizacja wycieku na instalacji kanalizacyjnej?

W celu lokalizacji nieszczelnych przewodów i wykryciu nieprawidłowości funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego wyróżniamy kilka metod:

  • próby ciśnieniowe fragmentów instalacji
  • badania kamerami inspekcyjnymi
  • zadymianie instalacji kanalizacyjnej

Cały proces lokalizacji wycieku kanalizacji polega na umiejętnym dobraniu odpowiedniej metody i co najważniejsze odpowiedniej weryfikacji i odczycie parametrów instalacji.

Bezinwazyjna naprawa uszkodzonych rur kanalizacyjnych - czy się opłaca?

Nie ma jednej i stałej ceny, jaką zapłacimy za  lokalizację wycieku z kanalizacji czy renowację i uszczelnienie kanalizacji. Wiele zależy od zakresu wykonywanych prac, liczy się także zastosowany sprzęt do naprawy, który jest w rękach fachowców. Co więcej, konieczne może być zastosowanie usług dodatkowych, na przykład czyszczenie kanalizacji lub przepychanie rur, do czego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Stąd zawsze jest to usługa wyceniana indywidualnie.

 

Aby mieć pewność właściwie wykonanych prac przy lokalizacji wycieku z  kanalizacji, należy zlecić takie prace doświadczonym i zawodowo związanym z instalacjami sanitarnymi osobom. Takimi osobami jesteśmy my – Świat Instalacji – zapraszamy do kontaktu.

Czytaj także: