Wykrywanie uszkodzeń rur kanalizacyjnych

Wykonujemy szybkie, bezinwazyjne naprawy rur kanalizacyjnych od środka

Wykonujemy szybkie naprawy rur kanalizacyjnych od środka - Łódź

Nasze zadanie polegało na znalezieniu miejsca zalewania mieszkania. po pełnej diagnostyce wykryliśmy przewiercenie rury najprowdopodobrnie w czasie remontu. Klient nie chcąc rozkuwania zdecydował się na renowacje fragmentu instalacji

Problem: przewiercona rura kanalizacyjna

Działania: Zastosowaliśmy jak zawsze w tym celu system powlekania rury żywicami z firmy Piccote. metoda powlekania składa się z kilku etapów. Pierwszą czynnością jest dokładne wyczyszczenie, następnie wyszlifowanie i odtłuszczenie, ostatnią fazą jest naniesienie dwóch lub trzech warstw żywicy. 

Wykrywamy, usuwamy pęknięcia i uszkodzenia rur kanalizacyjnych -
obszar działania Polska

Czytaj także: