Georadar – usługi georadarem w ustalaniu przebiegu rurociągów i instalacji

usługi georadarem w ustalaniu przebiegu rurociągów i instalacji

Wszelkie prace ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym niosą w sobie ryzyko uszkodzenia rur przebiegających w pobliżu wykopów. To duży problem nie tylko dla użytkowników budynków korzystających z takich instalacji. Uszkodzenie rur może być też niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ciągną się w nich kable energetyczne lub przebiega nimi gaz. Dlatego przed rozpoczęciem prac ziemnych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu najpierw trzeba zlokalizować takie instalacje. Pomoże w tym georadar. Podpowiadamy, jak wyglądają i na czym polegają usługi georadarem w firmie Świat Instalacji.

usługi georadarem w ustalaniu przebiegu rurociągów i instalacji

Czym jest i jak działa georadar?

Usługi georadarem są bezcenne w zakresie wykrywania rurociągów i instalacji znajdujących się w gruncie. Najczęściej wykorzystuje się georadary impulsowe. Są to urządzenia emitujące i rejestrujące odbite fale elektromagnetyczne od obiektów znajdujących się w badanej powierzchni. 

Metoda georadarowa (system GPR, ang. Ground Penetrating Radar) to metoda elektromagnetyczna. Badanie podłoża gruntowego metodą georadarową jest szybkie, wydajne i bezinwazyjne. Antena nadawcza emituje falę elektromagnetyczną, która odbija się lub załamuje na granicy dwóch ośrodków o innej stałej dielektrycznej. Następnie fala powraca i jest rejestrowana przez antenę odbiorczą. Obraz, który zostaje zarejestrowany, odzwierciedla wewnętrzną budowę ośrodka. Amplituda odbitej fali rośnie wraz ze wzrostem kontrastu między obiektem a badanym otoczeniem. Oczywiście obraz na georadarze wcale nie przypomina rury. Interpretacja wyników radargramów wymaga więc wiedzy oraz doświadczenia. Najważniejsze, że badanie metodą georadarową pozwala na lokalizację rurociągów, instalacji i innych obiektów.

Oprócz metody refleksyjnej (zjawisko odbitej fali) dodatkowo obliczany jest czas podwójnego przejścia fali z nadajnika do obiektu i dalej do odbiornika. Pozwala to obliczyć głębokość umieszczenia obiektu w gruncie. Co ważne, georadar w badaniu podłoża gruntowego wykrywa także obiekty niemetalowe, w tym również z PCV, betonu, kamionki czy drewna.

Czym jest i jak działa georadar?
Z czego składa się georadar?

Z czego składa się georadar?

Georadar wykorzystywany w celu ustalenia przebiegu rurociągów i instalacji składa się z trzech głównych elementów. Są nimi:

  • Komputer lub monitor – zdarza się, że pod jednostkę sterującą można podpiąć dowolny komputer, laptop czy tablet. W innych urządzeniach nie ma takiej możliwości i muszą one korzystać ze zintegrowanego sprzętu.
  • Jednostka sterująca – najbardziej zaawansowana część georadaru, gdzie znajduje się cała elektronika. To jednostka centralna przetwarza sygnały cyfrowe, odpowiada za próbkowanie, digitalizację i formatowanie sygnału.
  • Antena georadarowa – element georadaru generujący impulsy elektromagnetyczne emitowane w głąb badanej struktury. Anteny mogą być różne z uwagi na przeznaczenie i częstotliwość. W firmie Świat Instalacji korzystamy z Georadarów Geosystems firmy Leica z dwoma antenami 250 MHz i 700 MHz, co czyni sprzęt urządzeniem bardzo wysokiej klasy. Antena o częstotliwości 250 MHz pozwala bowiem zarejestrować informację z głębokości nawet ok. 6 metrów.

Oprócz tego georadar zwykle jest wyposażony w wózek, co pozwala w sposób komfortowy korzystać ze sprzętu w badanym terenie. Innym wariantem jest system ciągnięty i specjalny uchwyt, który pozwala na ręczne skanowanie terenu.

Kiedy wykorzystać georadar do lokalizacji instalacji podziemnych?

Georadary są niezbędne zwłaszcza dla firm zajmujących się naprawami i konserwacją różnych obiektów. Jeżeli podczas pracy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu pracownicy takich firm zniszczą instalację, może to skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet prawnymi, jeżeli stworzy to niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia i życia. 

Usługi georadarem w firmie Świat Instalacji

Usługi georadarem w firmie Świat Instalacji

Bezinwazyjne badania podłoża gruntowego i pomiary georadarem należy więc wykonać w terenie publicznym i na obiektach prywatnych. Badanie metodą georadarową pozwala lokalizować różne obiekty w gruncie. Za pomocą tej metody uda się nawet poszukiwanie wody na działce, np. przed odwiertami pod studnie głębinowe.

Lokalizacja obiektów i pomiar ułożenia instalacji w gruncie to jedna z kluczowych i podstawowych czynności przed rozpoczęciem prac ziemnych. Dlatego tak ważne jest, aby wcześniej przeprowadzić dokładną i dogłębną analizę doziemnego uzbrojenia. W badaniu gruntu pomoże georadar. To innowacyjny sprzęt trasujący, który pozwala szybko i dokładnie określić położenie i przebieg podziemnych instalacji i rurociągów.

W swojej pracy zawsze korzystamy z wysokiej jakości urządzeń z oferty najlepszych producentów, w tym georadarów firmy Leica. To zaawansowane maszyny zapewniające dokładne wykrywanie obiektów pod powierzchnią do głębokości nawet ok. 6 metrów, również na wąskim terenie i w trudnych warunkach. Dzięki temu usługi georadarem, w tym mapowanie wykonamy nawet w ciągu kilku minut, wykrywając wszystkie instalacje znajdujące się w gruncie. W firmie Świat Instalacji bezinwazyjne badanie gruntu i obrazowanie infrastruktury instalacji podziemnych realizujemy na terenie całej Polski.

Czytaj także:

Blog

lokalizacja wycieków Łódź

Lokalizacja wycieku wody z instalacji -miasto Łódź Lokalizacja wycieku Łódź Nasze zadanie polegało na zlokalizowaniu i naprawie przyczyny podciągania wilgoci na ścianie. Uszkodzeniu uległa instalacja

wykrywanie nieszczelności instalacji - Świat Instalacji
Realizacje

Nieszczelność instalacji

Nieszczelne instalacje najczęściej występują w okresach kiedy dochodzi do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania Na czym polega wykrywanie nieszczelności instalacji? Naszym zadaniem, jako firmy specjalizującej się