• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  Badanie Gazem Znacznikowym

  GAZ ZNACZNIKOWY
  GAZ ZNACZNIKOWY 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Badanie Gazem Znacznikowym Bardzo często klienci Zauważają, że rachunki za wodę ulegają znacznemu zwiększeniu. Po głębszej analizie zużycia wody wśród domowników, nie zauważane jest  zwiększonego zużywania. Zastanawiacie się w tedy  Państwo co może być powodem. Przyczyną  problemu może być wyciek rury lub przeciek z instalacji wodnej. W takim przypadku warto wykonać próby szczelności, których zadaniem jest określenie i wyznaczenie jaka…

  Lokalizacja Wycieków Wodnych z Instalacji.
  Lokalizacja Wycieków Wodnych z Instalacji. 1000 500 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

    Lokalizacja wycieków wodnych z instalacji.   Bardzo często klienci zauważają, że rachunki za wodę ulegają znacznemu zwiększeniu. Po głębszej analizie zużycia wody, w budynku nie zauważane jest wśród swoich domowników zwiększonego zużywania. Zastanawiacie się państwo co może być powodem. Przyczyną  problemu może być wyciek rury lub przeciek z instalacji wodnej.  W takim przypadku warto…